Fremtidens energiløsning – nå

ArbeidspakkerRegistrer din bedrift

Agder – en leverandørindustri i verdensklasse

Agder har i over 50 år hatt en verdensledende leverandørindustri for offshore teknologi. En industri som tradisjonelt sett har levert til Olje- og gass sektoren i en årrekke. Det er en stor bredde i kompetanse, teknologi og innovasjon innen maritim-, olje- og gass- og energi-sektor. Regionen har ledende teknologi innen logistikk, ICT løsninger, boring og kraner. Leverandørindustrien endres i takt med grønn omstilling, og havvind har blitt et felles satsningsområde for næringslivet, akademia og offentlig forvaltning. Som følge av regionens havvindambisjoner ble Fremtidens Havvind opprettet i 2020.

Les mer her

En global
utfordring

Hvilke utfordringer?

Hvilke muligheter?

Hvorfor Agder?

Les mer her

Arrangement

No items found.

Nettverk & Arbeidspakker

Fremtidens Havvind jobber for å skape grønne og fornybare arbeidsplasser. Prosjektet er delt inn i 18 ulike arbeidspakker – hvor alle har sitt eget nettverk av deltakere.

Har din bedrift relevant kompetanse for noen av abriedspakkene? Registrer din bedrift og bli en del av fremtidens nettverk.

Se arbeidspakker
Registrer din bedrift