Fremtidens energiløsning – nå

ArbeidspakkerRegistrer din bedrift

Agder: Leverandørindustri i verdensklasse

I over 50 år har Agder hatt en verdensledende leverandørindustri for offshore teknologi, som tradisjonelt sett har levert til olje- og gassektoren. Leverandørindustrien har bred kompetanse, teknologi og innovasjonevne innen sektorene maritim, olje og gass, og annen energi. Agder-regionen har også ledende teknologi innen logistikk, IT-løsninger, boring og kraner.

Leverandørindustrien endres i takt med grønn omstilling, og havvind har blitt et felles satsningsområde for næringslivet, akademia og offentlig forvaltning. Som følge av regionens havvindambisjoner, ble Fremtidens havvind opprettet i 2020.

Les mer her

En global
utfordring

Hvilke utfordringer?

Hvilke muligheter?

Hvorfor Agder?

Les mer her

Arrangement

No items found.

Nettverk og arbeidspakker

Fremtidens havvind jobber for å skape grønne og fornybare arbeidsplasser. Prosjektet er delt inn i 18 ulike arbeidspakker, som alle har sitt eget nettverk av deltakere.

Har din bedrift relevant kompetanse for noen av arbeidspakkene? Registrer din bedrift og bli en del av fremtidens nettverk.

Se arbeidspakker
Registrer din bedrift