Arbeidspakker

Fremtidens Havvind består av 18 ulike arbeidspakker – som alle krever unik kompetanse. Denne siden kan brukes til to ulike formål:

1. Klikk på elementene i illustrasjonen under for å lese mer om hver enkelt arbeidspakke.

2. Under illustrasjonen finner du bedrifter som tilbyr kompetanse innenfor de ulike arbeidspakkene. Der kan du sortere listen av bedrifter som vises - basert på arbeidspakker.

3. Ønsker din bedrift å delta i nettverket? Klikk her!

Prosjektgjennomføring

Forretning

Leverandørindustri

Nacelle/generator Rotorblad Tårn Flyter/ pedestall Flyter/ plattform Shuttle tanker Energilagring/ omforming Survey Installasjon Kabel Service/personell Service Decom Service/logistikk Havn og montasjefasiliteter Forankring Operasjonssenter Omformingsanlegg Energikabel Digitalisering/monitorering/autonomi

Sortér etter arbeidspakker

Her er listen over alle bedrifter som tilbyr kompetanse innenfor de ulike arbeidspakkene. Klikk på filtreringsknappene under for å sortere bedriftene basert på arbeidspakker. Du kan også bruke søkefeltet til å spisse søke mot bedrift eller kompetanse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Text Link

3B-Fibreglass Norway AS

Kontakt

heine.ostby@3b-fibreglass.com
Tollenesveien 60, 4760 BIRKELAND
Besøk nettside

Kompetanse

Kunnskaper om glassfiber & kompositter; produkter og prosesser - herunder også løsninger for resirkulering. Glassfiber (Direct Roving); utviklet særskilt for vindturbiner; kvalifiserte hos OEMer. R&D (kompositter, kjemi og glassfiber).

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 18
Text Link

Aanesland Limtre AS

Kontakt

gunnar@aaneslandtre.no
Gaupemyrheia 18, 4790 LILLESAND
Besøk nettside

Kompetanse

Utvikling av nye tårnløsninger i tre. Både flytende og bunnfast.

Aktuelle arbeidspakker:

3
Text Link

Accord industries AS

Kontakt

hans.georg@accordindustries.no
Torridalsveien 21a, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Vi tilbyr komponenter laget etter kundes tegning. Vår in-house produksjon består av støping, smiing, plate arbeid og CNC arbeid. DEVELOPMENTS: Our drawing and development team works on following software set up: CAD/CAM Unigraphics UG NX11.0 Autocad inventor, Auto CAD 2016. Esprit 2017 and deform V10 Forging simulation software for Drawing, Modeling and Tool manufacturing. LABORATORIES: X-Ray 450 KV-Yxlon, Germany CMM-Carl Zeiss, USA. Spectrometer-Spectro A.I. Gmbh &Co.,Germany. Micro Hardness tester Profile projector Roughness tester Microscope to check welding penetration. Impact testing machine with sub zero chamber (-40oC) Gloss meter for paint Coating thiknes gauge-Galvano test 300.

Aktuelle arbeidspakker:

18
Text Link

Advania Norge AS

Kontakt

marius.dogger@advania.no
Frolandsveien 6, 4847 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Advania Norge tilbyr et bredt spekter av tjenester til både privat og offentlig sektor. Vi leverer alt fra skyløsninger og IT-sikkerhet til rådgivning og konsulenttjenester. Vi finner produkter og løsninger som gjør det enklere for deg å jobbe digitalt både hjemme og på kontoret. Vi skaper verdi for våre kunder med bred bransjekunnskap, lang erfaring og anerkjent teknologi. Vi teller i dag drøye 800 medarbeidere i Norge, 4400+ i konsernet med en omsetning på ca 14 mrd NOK.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 15, 16
Text Link

Advokatfirmaet Kjær DA

Kontakt

enger@advkjaer.no
Rådhusgata 3, 4662 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Firmaet har juridisk kompetanse og erfaring med rådgivning innen offshore og maritim industri, leverandør, olje- gass og energi prosjekter og kommersiell kontraktsrett generelt, nasjonalt og internasjonalt. Herunder bl.a. innkjøp, logistikk og salg og produkter og tjenester.

Aktuelle arbeidspakker:

16, 17, 18
Text Link

Advokatfirma Tofte AS

Kontakt

rg@tofte.no
Fjellgata 6, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Juridisk bistand

Aktuelle arbeidspakker:

16, 17, 18
Text Link

AF AeronMollier

Kontakt

kjetil.rabba@afgruppen.no
Nulandsvika 8, 4005 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

AF AeronMollier er ein komplett leverandør og produsent på HVAC +R systemer ( Ventilasjon og kjøling) for den maritime og offshore industrien. Vi har levert HVAC systemer siden 1979 og har over 1000 system leveranser ww.

Aktuelle arbeidspakker:

7, 8, 13, 15
Text Link

Agder Energi AS

Kontakt

jarle.dyrdal@ae.no
Kjøta 18, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Aktuelle arbeidspakker:

5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17
Text Link

Air Products AS

Kontakt

angelh@airproducts.com
Vige Havnevei 78, 4689 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Prosess gasser, prosess design av systemer med kompressible gasser, behandling og fremstilling av gasser, O2, N2, Amoniakk, H2, lagring av gass, H2, Amoniakk. Sikring av eksplosive gasser/materialer. Bruk av hypoxic atmosfere. Bruk av gasser for å redusere vedlikehold og korrosjon på offshore installasjoner. Dimensjonering av utstyr ihht IMO, ifm cargo håndtering. Seperasjon av CO2 fra gasstrømmer, behandling av eksosgass.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 7, 8, 13
Text Link

Anleggsdata AS

Kontakt

runar@anleggsdata.no
Møllebakken 2, 4647 BRENNÅSEN
Besøk nettside

Kompetanse

Lokalt landmålingsfirma som utfører alle typer oppdrag, og kan følge et prosjekt fra start til slutt. Innhenting av eksisterende situasjon, prosjektering, stikking, kontroll, dokumentasjon, mengdeberegning og kontraktsoppfølging. Vi utfører terrestrisk laserskanning, droneoperasjoner, 3D-modellering, tradisjonell landmåling, etablering av fastmerker, monitorering og sjøbunnkartlegging.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 16
Text Link

ASCO Norge AS

Kontakt

runar.hatletvedt@ascoworld.com
Risavika Havnering 235, 4056 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, prosjekt & basetjenester onshore/ offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Asplan Viak AS

Kontakt

torhild.eikeland@asplanviak.no
Alléen 16, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Asplan Viak dekker de fleste planleggings- og prosjekteringsoppgaver innen havne- og marinteknisk planlegging fra utredning til ferdige anlegg. Våre rådgivere på konstruksjon har allsidig erfaring innen broer, kaier og tyngre konstruksjoner. Et team kombineres gjerne med medarbeidere med lang erfaring med komplekse arealplaner innen utbygging av nærings- og havneområder. Ofte aktuelle fagområder; arealplanlegging, samferdsel, VA, elektro, VVS, arkitektur og landskap, miljø- og økonomiske analyser og logistikkeksperter. Vi benytter team med lokale og nasjonale ressurser til det beste for prosjektet. Tverrfaglig team er en gjennomgående arbeidsmetode i Asplan Viak. Vi søker helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger -alt sammen i tett dialog med våre oppdragsgivere. Vi tilbyr tjenester innen: • Havneanalyser og planer: Konsekvensanalyser (KU), fylkesdelsplaner, kommunedelplan for havner, fiskeriplaner, kost/nytteanalyser, behovsanalyser • Kaier: Skisse / forprosjekt kai- og havneanlegg, kalkyler, detaljprosjektering, prosjekt- og byggeledelse, rehabilitering • Andre maritime konstruksjoner: Fyr, fundamentering sjømerker etc., flytende betongkonstruksjoner, brygger, flytende betongkonstruksjoner • Farleder: Farledsutredninger, detaljplanlegging med utdyping av farleder • Marin beregningsmetodikk: Marine krefter fra bølger, vind, strøm og is, skipsbelastninger, løft, seafasting ved marine operasjoner I tillegg kan vi utføre: Landskapsanalyser for havne- og marineanlegg, utredninger og tiltaksplaner for forurensede marine miljøer basert på SFTs krav til gjennomføring av slike tiltak, herunder byggeledelse og reguleringsplaner

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

Boss Industri AS

Kontakt

elin@bossindustri.no
Bosmyrkollen 2, 4620 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Boss Industri og Mek. Verksted A/S kan levere et bredt spekter av produkter og tjenester. Spesielt kan nevnes: Prosjektledelse, Installasjonsledelse, Sikkerhetsledelse, Inspeksjon, NDT kompetanse (VT, MT og PT), Frosio inspeksjon Nivå III. Vi leverer på maskinering, overflatebehandling, og montasje innen produkter som trykktanker, rørsystemer og alt av stålkonstruksjoner. Vi har lang erfaring og solid kompetanse innenfor sveising av materialtyper som Karbonstål, Syrefast (304-316L), Duplex, Superduplex, Titanium, Aluminium, Kobber-nikkel, og 254 6MO.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 18
Text Link

Bouvet Norge AS

Kontakt

mortenb@bouvet.no
Kjøita 6, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi skal være med å bygge fremtidens samfunn! Bouvet har over 1 900 ansatte i 17 kontorer i Norge og Sverige. På Agder har vi kontorer i Kristiansand og Arendal. Satsing på havvind er viktig for Bouvet og vi ønsker å være med å bygge framtidens havvind med de kompetanseområder vi er dyktige på.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

CAN systems as

Kontakt

arild.bech@cansys.no
Kystveien 2c, 4843 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Design og levering av offshore teknologi og komponenter.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4, 5, 6, 7, 16
Text Link

Castolin Trio AS

Kontakt

jan.magne.granberg@castolin.com
Hammaren 13, 4056 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Castolin Trio har som mål å styrke våre kunders konkurranseevne og bærekraft ved å tilby kvalitetsløsninger innen forebyggende vedlikehold og reparasjon ved bruk av avansert sveise- og beleggteknologi. Vi skal være en partner for våre kunder og møte et markedsbehov innen slitasjeproblematikk. Ved å legge vekt på høyteknologi og kompetanse i prosesser og stor fleksibilitet vil vi oppnå økt industriell produktivitet gjennom redusert forbruk og økt levetid for våre kunders utstyr. Vi tilbyr et bredt utvalg av reparasjons-, ombyggings-, slitasjefasering- og produksjonsteknologier.

Aktuelle arbeidspakker:

2, 4, 6, 7, 18
Text Link

Castor Drilling Solution AS

Kontakt

oyvind.reiten@cds.as
Skibåsen 39, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

CDS provide system/product deliveries and engineering services such as system modifications, product development, engineering studies, dynamic modeling, system simulations, riser analysis, failure-, damage analysis, material- and corrosion evaluations.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 16, 18
Text Link

cDynamics AS

Kontakt

kasper@cdynamics.no
Narviga 12, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

cDynamics is an independent engineering consultancy company working actively towards the offshore wind industry. We can help with structural analysis, dynamic simulations of marine systems, computational fluid dynamics, and software development. We also take on prototyping and tests in our in-house lab in collaboration with robot integrator Pioneer Robotics.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18
Text Link

Cowi AS

Kontakt

jkpn@cowi.com
Tordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Aktuelle arbeidspakker:

Text Link

CRI Respons AS

Kontakt

tore@crirespons.com
Vestre Strandgate 29, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Sikkerhet og beredskapskompetanse og løsninger tilknyttet informasjonsteknologi. Bærekraftsmåling og fysisk sikring.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Dagfin Skaar AS

Kontakt

oyvind@dagfinskaar.no
PB 2523, 4678 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Havneprosjektering, Styrkeberegning, Inspeksjon, Undrevannsinspeksjon.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 11, 18
Text Link

Deloitte Advokatfirma AS

Kontakt

ebetanzo@deloitte.no
Markensgate 2, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt forretningsjus. Vi samarbeider tett med leverandørindustrien og bistår i skatte- og avgiftsmessige spørsmål som oppstår både nasjonalt og internasjonalt. Vi har i den forbindelse dedikerte medarbeidere som fokuserer særlig på havvindsektoren. Advokatfirmaet er tilknyttet Deloitte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer som betyr at vi effektivt kan identifisere rettigheter og plikter som havvindleverandører vil møte på oppdrag hvor som helst i verden.

Aktuelle arbeidspakker:

16, 17, 18
Text Link

DHL Express (Norway) AS

Kontakt

andrew.swatland@dhl.com
Skibåsen Park 33F, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Global ekspresstransport, ekspressfrakt. Karbonnøytrale (GoGreen) Dør til dør flyekspress over hele verden. Alt fra små pakker opptil 3000kg.

Aktuelle arbeidspakker:

2, 3, 4
Text Link

DNV AS

Kontakt

tore.eliassen@dnv.com
Veritasveien 1, 1363 HØVIK
Besøk nettside

Kompetanse

DNV kan levere rådgivning, sertifisering og verifikasjonstjenester relevant for alle de tekniske arbeidspakkene. Teknologikvalifisering er en sentral tjeneste samt studier og oppfølging av ny teknologi og transaksjonsstøtte. Våre tjenester dekker hele verdikjeden som er beskrevet også gjennom våre tjenester innen maritim sektor. Vi dekker også arb gruppe 17 ift policy og kommersiell rådgivning og jobber mye med leverandørkjeder og logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Drangeid Mek Verksted AS

Kontakt

roffyc@online.no
Drangeid 54, 4405 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

Maskinering, Sveising, Montering, Stål og Aluminium. Spesialprodukter av stål, Syrefast stål og aluminium til private og bedrifter innen oppdrett, industri, skipsfart, landbruk, transport, vei og bane.

Aktuelle arbeidspakker:

18
Text Link

Einar Øgrey Farsund AS

Kontakt

Arne.Marthinsen@ogrey.no
Postboks 136, 4552 FARSUND
Besøk nettside

Kompetanse

Mekanisk design, tilvirkning, produksjon, installasjon og vedlikehold.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 8, 11, 13, 18
Text Link

Elkem ASA

Kontakt

gro.eide@elkem.no
Drammensveien 169, 0277 OSLO
Besøk nettside

Kompetanse

Elkem vil hovedsakelig være en materialleverandør i verdikjeden, men kan til en viss grad også bidra med kompetanse om materialløsninger sammen med andre aktører.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4, 7, 8
Text Link

Energos Group AS

Kontakt

jeh@energos.com
Industriveien 2, 4596 EIKEN
Besøk nettside

Kompetanse

"Vi har over 40 års erfaringer med ny bygging, overhalling og service på borre / drilling utstyr til offshore industrien samt 20 års erfaring med design og produksjon av maskiner til vannkraft industrien. Ved nybygging / overhaling blir utstyret testet i tårn/test rigg med alle funksjoner koblet opp imot vår PLS slik at det skal vere plug and play under comissioning Onshore/ Offshore. Har også multidisiplin service personell som har høy kompetanse og kjennskap på hydraulikk, mekanisk, elektro og PLS på dette utstyret. Alle selskapene i Energos Group er ISO-9001-2015 sertifisert. Noen kunde referanser: Equinor, Archer, Odfjell Drilling, Dolphin Drilling, Seadrill, KCADeutag, Nationall Oilwell Varco, MHWirth, Cameron, Agder Energi, Glitre Energi, Eidsiva Energi, Fortum og Vattenfall. "

Aktuelle arbeidspakker:

11, 13, 16, 18
Text Link

Engineering Systems AS

Kontakt

egil.myr@once.no
Tordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Once® er utstyrsleverandørens verktøy og infrastruktur for digitalisering. Once® er en skalerbar løsning som passer både små og store selskaper. Once® gir deg en komplett oversikt over produktene dine, inkludert fullstendige multidisiplinære lister med alle relevante tegninger, spesifikasjoner og annen dokumentasjon. Alle deltakere i prosjekter får tilgang til nødvendige data for å få jobben gjort. Endringer i en modul, blir automatisk oppdatert gjennom hele systemet. Once® gjøre det mulig å gjenbruke produkter, moduler eller deler fra tidligere prosjekter. Produktbibliotek sikrer lønnsomme salg og leveranser. Effektivt og enkelt å ta i bruk, flytt det du har av dokumentasjon, tegninger, stykk-lister rett opp i en sikker skyløsning. Once® har moduler for innkjøp, avansert og effektiv CAD skjematikk tegning. Alt en SMB bedrift trenger i tillegg er 3D CAD verktøy for mekanisk tegning og økonomissystem Once® er spesielt utviklet for komplekse, multidisiplinære ingeniøroppgaver. Vi kombinerer dyp domenekunnskap med en fremtidsrettet programvare for økt konkurransekraft og verdiskaping. Få system på systemene og unngå dobbeltarbeid i alle faser fra salg til service med Once®

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 8, 15
Text Link

ESNA AS

Kontakt

nere.skomedal@esna.no
Rigedalen 41, 4626 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Skipsdesign rettet mot havvind, lav og null-utslippsteknologi, elektrifisering av fartøy.

Aktuelle arbeidspakker:

10
Text Link

Farmar Management AS

Kontakt

john.nilsen@farmar.no
Strandgaten 10, 4550 FARSUND
Besøk nettside

Kompetanse

FarMar is a provider of logistics and maritime service solutions for the Maritime and Offshore wind industry. With a full-scale service base located in Farsund FarMar provide both warehousing and yard services to vessels and projects. FarMar manage 60.000 m2 outdoor and 15.000m2 indoor storage capacity including offices and accommodation. In house capacity with mobile cranes, Deep water quays and skilled manning we can do ad-hoc operations 24/7 365 days a year. FarMar has long experiance with deliveries to the Offshore Wind industry.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 10, 12, 15, 18
Text Link

Farsund Drilling Solution AS

Kontakt

erik.eitland@farsunddrillingsolution.com
Postboks 136, 4552 FARSUND
Besøk nettside

Kompetanse

"Utvikling av prosjekter fra ide til produkt, produsert og godkjent ihht relevante standarder, f.eks Norsok, DNV, CE etc. Engineering Studie og utvikling. Har etablert sammarbeid med PROTEA, som har levert flere kraner til offshore vind tidligere. Detalj engineering, 3d modellering Automatisering, styring Fasiltiteter til å fabrikkere og overhale avansert maskineri. Alle disipliner inhouse; kutting, platearbeid/sveising, maskinering, overflatebehandling, sammenstilling og testing. Erfarne fagarbeidere Effektiv løsningsorientert organisasjon"

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 11, 16
Text Link

Firenor AS

Kontakt

sm@firenor.no
Holskogveien 48, 4624 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Firenor is a Norwegian based company with international presence. Our business is to mitigate risk for our clients by delivering high end engineered fire safety systems. We have delivered firefighting packages for several offshore wind substations and have extensive experience with unmanned platforms and solutions for remote operation. Firenor also ensures the integrity of the systems by performing full flow testing, service, maintenance, and supplying spare parts as needed.

Aktuelle arbeidspakker:

7, 8, 12, 13, 16, 18
Text Link

FREJA Transport & Spedisjon AS

Kontakt

jbd@freja.com
Lumberveien 49, 4621 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Transportløsninger

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4
Text Link

Frigstad Engineering (Norway) AS

Kontakt

harald.frigstad@frigstad.com
Rådhusgata 3, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Aktuelle arbeidspakker:

10
Text Link

Front Energy AS

Kontakt

lars.odeskaug@frontenergy.com
Kittelsbuktveien 5, 4836 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Design av patentsøkt understell for flytende havvind og leveranse av alt fra design pakke til komplette flytende havvind turbiner inklusive forankring og installasjon.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 6, 7
Text Link

Frontica Engineering

Kontakt

Cathrine.Torjussen.Simonsen@frontica.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Frontica Engineering utvikler og dokumenterer design ihtt til kundens krav. Vi leverer engineering både i mulighet-, konsept- og detail engineering fasen samt utfører site oppfølging. Våre ansatte jobber multidisiplint og har kompetanse innen prosjektledelse (inkludert interface/vekt & kost estimering), struktur, HMS i Design, prosess, HVAC, mekanisk, piping & layout, elektro, instrument, kontrollsystem og 3D CAD ledelse

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18
Text Link

Future Production AS

Kontakt

tbr@f-p.no
Svanedamsveien 10, 4621 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Leverer skreddersydd handlingutstyr.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 4, 7, 9, 10
Text Link

GEODIS Norway AS

Kontakt

morten.andersen@geodis.com
Ulvenveien 92c, 0581 OSLO
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 18
Text Link

Glencore Nikkelverk AS

Kontakt

kai.johansen@glencore.no
Vesterveien 31, 4606 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Nikkelverket er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt.

Aktuelle arbeidspakker:

8, 11, 13, 14, 17
Text Link

Global Ocean Technology AS

Kontakt

ospe@gotnorway.com
Gismerøyveien 227, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Services and products to ocean-based industries. Engineering, fabrication, installation, and maintenance. Yard and harbour services. Certified maritime- and onshore crane inspections A-1 and S-1, Training Centre, Rope Access, Cralog inspections, and Approved Company by Norwegian Maritime Authority.

Aktuelle arbeidspakker:

11, 12, 18
Text Link

Global Onsite AS

Kontakt

tomeinar.jacobsen@globalonsite.no
Birkelandsveien 1480, 4760 BIRKELAND
Besøk nettside

Kompetanse

Global Onsite provide services in remote or restricted access locations undertaking around the clock jobs and reducing downtime with fully operational onsite workshops.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 7, 10
Text Link

Globetech AS

Kontakt

heo@globetech.no
Stadionveien 21, 4632 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Globetech support the shipowner and ship manager with digital infrastructure onboard. We call it VesselNet, orchestrating the IT and OT traffic onboard and facilitating connection onshore. With focus on Cyber Security and business continuity our solutions supports the digital ship security in a lifecycle perspective according to IMO’s ISM Code. By the way we design and operate, VesselNet should also be among the best regarding environmental and social parameters.

Aktuelle arbeidspakker:

14
Text Link

Haucon Norge AS

Kontakt

cer@haucon.no
Mjåvannsvegen 251, 4628 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

HauCon-gruppen er Skandinavias ledende leverandør av spesialprodukter til betongentreprenørene. Vi har avdelinger i Norge, Danmark, Sverige og Finland, og omsetter samlet for over en 1 mrd. I Norge har vi lager og salgskontorer i Røyken, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Harstad.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 18
Text Link

HMH

Kontakt

Nicolai.Nilsen@hmhw.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

HMH delivers a global full-service offshore and onshore drilling equipment offering that provides our customers with a broad portfolio of products and services that are designed to be safer and more efficient. Together with our brilliant team of engineers, HMH actively embraces new opportunities in other industries including offshore wind, subsea mining, civil construction, and innovative digital solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Text Link

Hydroscand AS

Kontakt

angelique.carron@hydroscand.no
Barstølveien 21, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Solutions and services for hoses, fittings, connectors and related needs. We are committed to minimizing downtime and supporting our customers’ daily operations to help them increase their productivity and profitability. At Hydroscand, we are dedicated to the flow. We offer a complete range of hoses and fluid components that includes over 55,000 items. We help our customers minimize downtime by offering differentiated and affordable services through our vast network of branches, mobile units and on-site solutions. Based on our customers’ unique demands, we deliver custom solutions for hoses and fluid components with strong local support & knowledge.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 18
Text Link

Håkull AS

Kontakt

omj@haakull.no
Rigedalen 37, 4620 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Transport

Aktuelle arbeidspakker:

12, 18
Text Link

IMS Technologies AS

Kontakt

fsk@imstec.no
Molandsveien 22, 4994 AKLAND
Besøk nettside

Kompetanse

All needed competancy for our products are inhouse: complyance, structure, hydraulic and/or electric/instrument design, production, testing/classification and life time services.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4, 7, 9, 10, 14
Text Link

Innoventus Sør AS

Kontakt

lars@innoventussor.no
Tordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap og Siva-inkubator som representerer Agder. Vi støtter oppstartsselskaper og etablert næringsliv med forretningsmessig bistand og kapitaltilgang for å bygge fremtidens innovative løsninger.

Aktuelle arbeidspakker:

16, 17
Text Link

Kristiansand Havn IKS

Kontakt

isabelle-louise.aabel@kristiansand-havn.no
Gravane 4, 4610 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Havn og infrastruktur

Aktuelle arbeidspakker:

11
Text Link

Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS

Kontakt

marvin.birkeland@arkkso.no
Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

Arkitektur, arealplan og design

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

Kruse Smith Entreprenør AS

Kontakt

frank.eikeland@kruse-smith.no
Kjøita 40, 4608 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg.

Aktuelle arbeidspakker:

4
Text Link

KUEHNE + NAGEL AS

Kontakt

stian.reisvaag@kuehne-nagel.com
Risavik Havnering 247, 4656 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Kuehne + Nagel is a global logistics partner that offers highly specialized solutions for major industries worldwide. Founded in 1890 in Bremen, and now located in 106 countries, at nearly 1300 locations.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 17, 18
Text Link

MacGregor Norway AS

Kontakt

tor.eide@macgregor.com
Barstølveien 26, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

EPCI (I på fartøy). Kraner, W2W, installasjonsutstyr, forankringsløsninger og service & vedlikehold.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 10
Text Link

Management for Projects AS

Kontakt

peter.gundlach@m4p.no
Grovikveien 10, 4635 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Teknisk kompetanse innen vindmøller og hydrogenproduksjon, prosjektledelse, kvalitetsledelse.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 8, 16, 17
Text Link

Maritime Protection AS - Survitec group

Kontakt

bernt.ohrn@survitecgroup.com
Rigedalen 13, 4626 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Prosess Nitrogen Komplette anlegg eller enkelt utstyr MP har mye egne produkter og i tillegg har Survitec en mengde produkter som i dag leveres på vindmøller linket til sikkerhet og evakuering.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 8, 10
Text Link

Mechatronics Innovation Lab AS

Kontakt

lene@mil-as.no
Jon Lilletuns vei 9, 4879 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

MIL AS er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og tilhørende disipliner, med fokus på å styrke industriens konkurranse- og innovasjonsevne og raskere markedsintroduksjon av nye produkter og løsninger

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Meventus AS

Kontakt

kyle@meventus.com
Kongsgård Allé 59, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Meventus er et konsulentselskap med over 12 års erfaring med vindkraft prosjektering og rådgiving. Vi er basert i Agder, og har opprinnelsen som Agder Energi sin vindkraft avdeling (Meventus er eid 100% av Agder Energi).

Aktuelle arbeidspakker:

14, 16, 17
Text Link

Mobydo AS

Kontakt

bernt.randeberg@mobydo.no
Grenseveien 21, 4313 SANDNES
Besøk nettside

Kompetanse

Vi leverer og opererer smarte, innovative digitale løsninger som bidrar til å redusere risiko og effektivisere prosjekter og operasjoner. Dette omfatter visualisert Control of Work i digital tvilling, mobile Inspeksjons løsninger, risiko analyser, IoT integrasjon. bruk av AI til læring og erfaringsoverføring. Vår kjernekompetanse er på risiko og kvalitetsstyring, risiko analyse, teknisk sikkerhet, prosess sikkerhet og HSEQ. Vi bygger fremtidens O&M løsning for offshore vind.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 14, 15, 16
Text Link

National Oilwell Varco Norway AS

Kontakt

jimmy.ankargren@nov.com
Dvergsnesbakken 25, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

NOV provides oilfield equipment, technologies, and expertise that answer the challenges of oil and gas customers worldwide with safety, efficiency, and reliability.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Nekkar ASA

Kontakt

preben.liltved@nekkar.com
Andøyfaret 31, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Nekkar ASA is a company based on an industrial philosophy utilizing smart design, digitalization and electrification to achieve higher efficiency and more sustainable solutions for multiple industries. The company is listed on Oslo Stock Exchange.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 10
Text Link

Nor Dan Composites AS

Kontakt

torgils.vage@ndb.no
Verksvegen 26, 4735 EVJE
Besøk nettside

Kompetanse

Vi har drevet støperi siden 1981, og har lang erfaring med produksjon av komponenter i kompositt. Vi kjører både linjeproduksjon og enkeltstående prosjekter. Vår filosofi er å levere produkter med høy kvalitet til en fornuftig pris.

Aktuelle arbeidspakker:

18
Text Link

NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontakt

rusc@norceresearch.no
Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

NORCEs kompetanse er innen biologiske forhold, værmodeller, regional utvikling, installasjonsmetoder, fortøyning, tilstandsovervåking og energisystemer. Noen eksempler er karakterisering av bunnforhold og installasjoners påvirkning på marint liv, vindprognoser på kort og lang sikt og levering av Met-Ocean Design Bases (MDB'er) til hele verden. Vi har også kompetanse innen lokal aksept og involvering, konsesjonsprosesser og lønnsomhetsanalyser. Noen mer tekniske eksempler er beregning av bølgepåvirkning på flytende strukturer, utvikling av konsepter for flytende vindturbiner, driftsanalyser, analyse av fortøyninger og forskning på alternative fortøyningsmaterialer. Vi har også erfaring med tilstandsovervåking og kunnskap om hvordan modellere og detektere relevante feil. Dessuten kan vi bidra innen energisystemer for marine fartøy og faste installasjoner.

Aktuelle arbeidspakker:

2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14
Text Link

Norconsult AS

Kontakt

anne.mette.nodeland@norconsult.com
Henrik Wergelands gate 21, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Norconsult kan delta i alle faser av et havvindprosjekt, og vi har spisskompetanse innen mange relevante fagfelt. Vi kan levere tidligfasetjenester, som konsesjonssøknader, miljøutredninger, geotekniske vurderinger, vindmålinger, metocean, energiberegninger og layoutoptimering. Innen balance of plant (elektriske anlegg og fundamenter) kan vi følge prosjektet fra idé til sluttprodukt, inkludert detaljdesign av tranformatorstasjoner, kabeltraséer, landfall og både bunnfaste og flytende fundamentene. I et havvind prosjekt er det mange aktiviteter også på land, her kan har vi erfaring med kaianlegg, transformatorstasjoner, strømkabler og bygninger. Vi har prosjektledere med kompetanse i store, komplekse prosjekter, som kan være med fra start til slutt.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Text Link

Norkart

Kontakt

alexander.nossum@norkart.no
Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

GIS/Analyse/Geografisk data/BI Analysedata, datatjenester, automatisering, GIS Analyser, prosjektledelse, systemutvikling

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3
Text Link

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Kontakt

oto@niva.no
Økernveien 94, 0579 OSLO
Besøk nettside

Kompetanse

Marine environmental impact assessment; nature-inclusive design (NID) solutions; co-existence and public acceptance analysis; flow & wave modeling; environmental sampling and monitoring with zero-emission, low cost, unmanned vehicles and stationary platforms; cloud-based environmental data storage, quality control, visualization and analysis services.

Aktuelle arbeidspakker:

14
Text Link

North Innovation AS

Kontakt

kgb@northinnovation.no
Gardsvegen 250, 4540 ÅSERAL
Besøk nettside

Kompetanse

Vi utvikler en subsea bevegelseskompensator (SSMC) for stillestående flytende objekter. Vi har utført vårt POC på Equinors Hywind Tampen hvor dataen viser veldig lovende virkningsgrad på stabiliseringen av de ulike bevegelsene i konstruksjonen. Dette er et passivt-reaktivt system som opererer på den optimale havdybden. Resultatet av mindre bevegelsesutslag i konstruksjonen er økt effektivitet på kraftproduksjon, færre skader og mindre slitasje.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 18
Text Link

NYMO

Kontakt

apelain@nymo.no
J.M Uglandsvei 14, 4878 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

EPCI, Prosjektledelse Stålarbeider, rør, maskinering, komplette stålleveranser, prosjektledelse, montasje, verfts- og havnetjenester

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 11, 16
Text Link

OceanGate Norway AS

Kontakt

kyf@oceangate.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

100 000m2 havnearealer og dypvannskai Mandal, Lindesnes

Aktuelle arbeidspakker:

7, 10, 11, 12, 16, 17, 18
Text Link

Olav Erik Hagen AS Dykkerfirma

Kontakt

bjorn@oehagen.no
Marviksveien 120, Bygg 15, 4631 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

- A wide knowledge and experience from surface-supported diving operations in the energy sector during the last 3 decades.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 5, 6, 7
Text Link

On & Offshore Services AS

Kontakt

kim.lindseth@oos.no
Vige Havnevei 111, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Mekanisk, elektro (installatør) og hydraulikk. Komponenter og løsninger rettet mot fornybar energi (elektro). Vedlikehold og modifikasjon (installasjon/montasje) og utleie av personell.

Aktuelle arbeidspakker:

Text Link

OneCo Safe Yards AS

Kontakt

morten.endresen@oneco.no
Andøyveien 27, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

OneCo Safe Yards AS offers large mobilization facilities, quay side and dry dock. Our marine and offshore team provides a multidiscipline service at the yard as well as off site.

Aktuelle arbeidspakker:

11, 12, 16, 18
Text Link

Origo Solutions AS

Kontakt

rure@origo-s.no
Andøyfaret 31, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Origo Solutions - in the center where OT and IT converge | We are a system integrator and supplier of safety, automation, and data management systems. Origo Solutions have delivered the SCADA for Hywind Scotland, we are delivering the Common SCADA to Equinor UK (Doggerbank A, B and C) and we deliver the data driven system platform SCADA+, enabling safer and smarter operations offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 15, 16
Text Link

Osselle AS

Kontakt

heo@globetech.no
Stadionveien 21, 4632 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Fra vår toppsikrede fjellhall tilbyr vi tjenester som serverdrift, ko-lokering av datasentre, datalagring, private sky-tjenester, back-up m. fl. - alt skreddersydd til din bedrifts unike behov.

Aktuelle arbeidspakker:

14
Text Link

Pareto Shipbrokers AS

Kontakt

lars@paretoship.no
Dronningensgate 3, 4663 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Pareto Shipbrokers offers highly competitive shipbroking services in the Offshore, Renewables and Telecoms markets, servicing a wide range of Shipowners, Charterers, Shipyards and Operators worldwide. Pareto Shipbrokers operates from four locations - Norway, England, Scotland and Singapore. Being a member of the Pareto Group allow us to structure “total package deals” for our Clients combining our offshore and shipping know-how and shipbroking capabilities with financial support and solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

5, 6, 7, 10, 12, 16, 17
Text Link

Pentagon / Seafront Group

Kontakt

thomas.granfeldt@seafront.no
Mjåvannsveien 154, 4628 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, transport, service, rådgivning m.m. Er involvert i de fleste arbeidspakker knyttet til logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Rebartek AS

Kontakt

leif@rebartek.com
Lohnelia 70, 4642 SØGNE
Besøk nettside

Kompetanse

Vi utvikler teknologi for mekanisert industriell produksjon av betongkonstruksjoner. Vårt fokus ligger på robotisert armering. Kombinert med 3D-printing vil det gi vesentlig lavere kostnader for flyter og (betong-)tårn. Etter en lovende forstudie leter vi etter partnere for neste steg.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4
Text Link

Red Rock Marine AS

Kontakt

christoffer.jorgenvag@redrock.no
Stemmane 7, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Smart and connected lifting and handling equipment AI-supported autonomus equipment and operations Global service and support Digital transformation of operation

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Rejlers Engineering AS

Kontakt

jorn.mikalsen@rejlers.no
Kjøita 18, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Elkraft, Energi og sikker strømforsyning Konsulent og rådgivningstjenester

Aktuelle arbeidspakker:

5, 13, 16, 17, 18
Text Link

Ribe Betong AS

Kontakt

jpkr@ribebetong.no
Akersmyr, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Ribe Betong er Sørlandets Ledende Betong leverandør. Vi kan levere betong til store deler av prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18
Text Link

Safeway B.V (Van Aalst Group)

Kontakt

obo@vanaalstgroup.com
Vige Havnevei 111, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Bølgekompensert gangvei/kran mellom skip og mølle. Engineering. Service.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 12, 14
Text Link

Schlumberger (Cameron Sense AS)

Kontakt

Shunstad@slb.com
Andøyfaret 3, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Schlumberger i Kristiansand (Cameron Sense AS) kan levere et bredt spekter av produkter, teknologi og tjenester til havvind prosjekter. Spesielt kan nevnes digital teknologi som nettverk, infrastruktur, kontrollsystem, HMI / SCADA, remote operations. Schlumberger globalt tilbyr digitale løsninger for å akselerere data integrasjon, data prosessering og 3D havbunn modellering, for å nevne noe. I tillegg til den digitale porteføljen kan tjenester som strukturberegning, mekanisk design, elektro og power system design, konseptutvikling og modelering for håndtering og installasjon, design og beregning av fundamenter, og mye mer kan inngå i våre bidrag til et havvind prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16
Text Link

Seabed Solutions AS

Kontakt

asv@seabed-solutions.com
Birkedalsveien 20, 4640 SØGNE
Besøk nettside

Kompetanse

Kompetanse knyttet til fjernstyrte undervannsoperasjoner, konkret ifm beltagående undervannsgravemaskiner og lignende for mudring, fjerning av stein, nedgraving av kabler, fjerning av UXO og boulders fra kabeltraseer, kjerneprøvetakning/havbunnsundersøkelser, subsea rock bolting til fjell etc.

Aktuelle arbeidspakker:

5, 6, 10
Text Link

Seafront Logistics AS

Kontakt

kjh@seafront.no
Lagmannsholmen 7, 4610 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Terminaldrift land & sjø, logistikk, transport, godshåndtering, lastsikring, prosjektlast, rådgivning.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 12, 15, 18
Text Link

Servi AS

Kontakt

henning.midttun@servi.no
Sagmyra 25, 4624 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Vi har 100 års erfaring med å føre kunnskap og kompetanse innen hydraulikk, automasjon, og monitorering fra etablerte bransjer til nye bransjer, og nå bruker vi denne kompetansen til å bygge vindkraft i Norge. Med glupe og kreative oppfinnere, maskinerings sentre, og serviceverksted langs hele norskekysten løser vi de aller fleste utfordringene kundene våre har.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 9, 14, 18
Text Link

Siem Offshore AS

Kontakt

bernt.omdal@siemoffshore.com
P.O. Box 425, 4664 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Siem Offshore is a privately owned company, listed on Oslo Børs Exchange. It was established in 2005 and has since expanded its fleet through newbuilds and business acquisitioning. The fleet consists of 28 vessels and includes platform supply vessels, anchor handling tug and supply as well as offshore subsea construction and well intervention vessels.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13
Text Link

SPEO Products AS

Kontakt

bernt.eriksen@speo.no
Nodeviga 2, 4610 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Supplier within electro-hybrid control systems.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 8, 13, 14, 16, 18
Text Link

Stationmar AS

Kontakt

erik@stationmar.no
Malmvegen 2, 4735 EVJE
Besøk nettside

Kompetanse

Stationmar AS is a technology development company for offshore wind turbines. The main product is a concept for a floating turbine foundation that eliminate the heave, pitch and roll motions, and in principle enable the wind turbine to be as stable as a bottom fixed turbine. Stationmar also has a novel concept for a bottom fixed wind turbine, that can be fully assembled and outfitted at the shore side.

Aktuelle arbeidspakker:

Text Link

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

Kontakt

director@sorlandet.org
Boks 102, 4662 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Eventer; kan bruke fullriggeren Sørlandet som symbol og eventplattform. Hun er verdens eldste seilende fullrigger, "hovedmotoren" er havvind. Etter hvert vil hun også bli multihybrid i det hun vil bli få batteridrift. Hun er et ikon med god symboleffekt og sterk tilknytning til regionen. Hun vekker oppmerksomhet når hun er rundt i verden og formidler samtidig budskap om kvalitet og havvind som energi, samt regionens maritime tradisjoner.

Aktuelle arbeidspakker:

Text Link

Stål-Consult AS

Kontakt

morten.salvesen@stal-consult.no
Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Stål-Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap innen bygg og konstruksjonsteknikk. Selskapet har lang erfaring og et sterkt fagmiljø innenfor offshore stålkonstruksjoner. Vi kan bistå med modellering, styrkeberegning, byggeledelse og prosjektadministrasjon innenfor både landbaserte og offshore byggeprosjekter.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16
Text Link

Surf Consult AS

Kontakt

jpb@surfconsult.no
Moåsbakken 13, 4870 FEVIK
Besøk nettside

Kompetanse

Offshore Construction / Marine Operations

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2
Text Link

Sweco Norge AS

Kontakt

philip.pedersen@sweco.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhet.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16
Text Link

Syrenna AS

Kontakt

ester.strommen@syrenna.com
Kremlegata 68, 1352 KOLSÅS
Besøk nettside

Kompetanse

Syrenna is an oceandata startup enabling real-time science based decisions for the offshore wind industry. We collect, process and visualize data with our patent-pending WaterDrones and accompanying data platform. We have developed a new robotic ocean monitoring system that will revolutionize the affordability and availability of in-situ ocean observations on a global scale. Our patent pending WaterDrones enables real-time data from the ocean surface, water column, and seabed, cost-effectively and with greater ease of use than existing solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 14, 16, 18
Text Link

Techano AS

Kontakt

obo@techano.no
Vige Havnevei 111, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Techano is a world leading load handling & offshore logistics specialist. We deliver innovate solutions for the renewable industry, incl. cranes, gangways, winches as well as design and engineering

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18
Text Link

Telaris PCS AS

Kontakt

roy@telaris.no
Skippergata 4, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Telaris er et moderne skybasert forretning- / og prosjekt-gjennomføringssystem som gir brukerene live status i prosjektene. Det et bransje-system som sammen med regnskapssystem vil gi bedriften din økt kontroll, produktivitet, effektivitet og dermed bedre lønnsomhet. Dette gir deg digitalisering i praksis. Manuelle prosesser erstattes med digitale. Telaris håndterer tilbud, ordrer, innkjøp, varelager, tag/objektregister, timer, kundehistorikk og mye mer. Telaris består av flere bransjespesifikke systemer, utviklet for og med bransjen. Alt bygget på samme plattform. Full kontroll på prosessen fra tegning til ferdig montert, sjekket ut og dokumentert. CRM modul for oppfølging av større tilbud.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Text Link

Telenor Maritime AS

Kontakt

bernt.fanghol@telenormaritime.com
Kystveien 2D, 4841 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Digitalisering, kommunikasjon (4G/5G) Drift av mobil nettverk / kommunikasjonsløsninger

Aktuelle arbeidspakker:

14
Text Link

TP Shipping AS

Kontakt

thomas@tpshipping.no
Kirkegaten 5, 4826 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

TP Shipping is a leading shipbroking and logistics house within the project and heavy-lift sectors with main focus being on the energy, fishfarming and defense industries. Our Company was incorporated in Oslo in 1986 and is now residing in Arendal, Norway.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Text Link

Umoe Mandal AS

Kontakt

ths@um.no
Gismerøyveien 205, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Umoe Mandal offers expert engineering solutions, intelligent materials and bespoke production facilities for designing and building of advanced composite structures and high-performance vessels.

Aktuelle arbeidspakker:

18
Text Link

Vinje Industri AS

Kontakt

jorn@vinjeindustri.no
Skibåsen 10A, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Prosjektledelse, Engineering, Installasjonsledelse, Innovasjon, Inspeksjon, NDT kompetanse, El. Installasjon, Rørlegging, Sikkerhetsledelse, Sakkyndig virksomhet, Hydraulikk, Mekanikk, Sveising, Tilkomstteknikk

Aktuelle arbeidspakker:

16, 18
Text Link

Volue Industrial IoT AS

Kontakt

nils.mathisen@volue.com
Bedriftsveien 17, N-4841 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

For offshore floating wind Volue Industrial IoT AS (prev. Scanmatic AS) delivers advanced electronic systems like: Mooring Line Monitoring solutions | Acoustic Mooring Line Monitoring solutions | Acoustic Monitoring of Subsea Structures | Structural Integrity Monitoring | Control Systems, Cabinets, Instrumentation and more We also deliver: Environmental Measurement systems | Electronic Research Buoys | Subsea IP Camera systems | Lifeboat Navigation Assistant systems and more

Aktuelle arbeidspakker:

6, 14

Fant ingen resultater.

Endre filtreringen for å vise aktuelle bedrifter.

Til toppen