Arbeidspakke

14

Digitalisering / monitorering / autonomi

  • Autonomt utstyr
  • Plant management systemer
  • Ship management
  • Kompetanse innen alle områder som er relatert til elektrisk distribusjon og kraftsystemer
  • Fjernstyring
  • Condition based monitoring
  • Autonom gjennomløpende planlegging
  • Autonome operasjoner
  • Cyber security
  • Kontrollfilosofi

Bedrifter med aktuel kompetanse

Under finner du bedrifter som har meldt seg på med aktuel kompetanse for denne arbeidspakken. Du kan også bruke søkefeltet til å finne frem til spesifikke bedrifter eller kontaktpersoner.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Text Link

Advania Norge AS

Kontakt

marius.dogger@advania.no
Frolandsveien 6, 4847 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Advania Norge tilbyr et bredt spekter av tjenester til både privat og offentlig sektor. Vi leverer alt fra skyløsninger og IT-sikkerhet til rådgivning og konsulenttjenester. Vi finner produkter og løsninger som gjør det enklere for deg å jobbe digitalt både hjemme og på kontoret. Vi skaper verdi for våre kunder med bred bransjekunnskap, lang erfaring og anerkjent teknologi. Vi teller i dag drøye 800 medarbeidere i Norge, 4400+ i konsernet med en omsetning på ca 14 mrd NOK.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 15, 16
Text Link

Agder Energi AS

Kontakt

jarle.dyrdal@ae.no
Kjøta 18, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Aktuelle arbeidspakker:

5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17
Text Link

Anleggsdata AS

Kontakt

runar@anleggsdata.no
Møllebakken 2, 4647 BRENNÅSEN
Besøk nettside

Kompetanse

Lokalt landmålingsfirma som utfører alle typer oppdrag, og kan følge et prosjekt fra start til slutt. Innhenting av eksisterende situasjon, prosjektering, stikking, kontroll, dokumentasjon, mengdeberegning og kontraktsoppfølging. Vi utfører terrestrisk laserskanning, droneoperasjoner, 3D-modellering, tradisjonell landmåling, etablering av fastmerker, monitorering og sjøbunnkartlegging.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 16
Text Link

ASCO Norge AS

Kontakt

runar.hatletvedt@ascoworld.com
Risavika Havnering 235, 4056 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, prosjekt & basetjenester onshore/ offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Asplan Viak AS

Kontakt

torhild.eikeland@asplanviak.no
Alléen 16, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Asplan Viak dekker de fleste planleggings- og prosjekteringsoppgaver innen havne- og marinteknisk planlegging fra utredning til ferdige anlegg. Våre rådgivere på konstruksjon har allsidig erfaring innen broer, kaier og tyngre konstruksjoner. Et team kombineres gjerne med medarbeidere med lang erfaring med komplekse arealplaner innen utbygging av nærings- og havneområder. Ofte aktuelle fagområder; arealplanlegging, samferdsel, VA, elektro, VVS, arkitektur og landskap, miljø- og økonomiske analyser og logistikkeksperter. Vi benytter team med lokale og nasjonale ressurser til det beste for prosjektet. Tverrfaglig team er en gjennomgående arbeidsmetode i Asplan Viak. Vi søker helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger -alt sammen i tett dialog med våre oppdragsgivere. Vi tilbyr tjenester innen: • Havneanalyser og planer: Konsekvensanalyser (KU), fylkesdelsplaner, kommunedelplan for havner, fiskeriplaner, kost/nytteanalyser, behovsanalyser • Kaier: Skisse / forprosjekt kai- og havneanlegg, kalkyler, detaljprosjektering, prosjekt- og byggeledelse, rehabilitering • Andre maritime konstruksjoner: Fyr, fundamentering sjømerker etc., flytende betongkonstruksjoner, brygger, flytende betongkonstruksjoner • Farleder: Farledsutredninger, detaljplanlegging med utdyping av farleder • Marin beregningsmetodikk: Marine krefter fra bølger, vind, strøm og is, skipsbelastninger, løft, seafasting ved marine operasjoner I tillegg kan vi utføre: Landskapsanalyser for havne- og marineanlegg, utredninger og tiltaksplaner for forurensede marine miljøer basert på SFTs krav til gjennomføring av slike tiltak, herunder byggeledelse og reguleringsplaner

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

Bouvet Norge AS

Kontakt

mortenb@bouvet.no
Kjøita 6, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi skal være med å bygge fremtidens samfunn! Bouvet har over 1 900 ansatte i 17 kontorer i Norge og Sverige. På Agder har vi kontorer i Kristiansand og Arendal. Satsing på havvind er viktig for Bouvet og vi ønsker å være med å bygge framtidens havvind med de kompetanseområder vi er dyktige på.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

cDynamics AS

Kontakt

kasper@cdynamics.no
Narviga 12, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

cDynamics is an independent engineering consultancy company working actively towards the offshore wind industry. We can help with structural analysis, dynamic simulations of marine systems, computational fluid dynamics, and software development. We also take on prototyping and tests in our in-house lab in collaboration with robot integrator Pioneer Robotics.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18
Text Link

CRI Respons AS

Kontakt

tore@crirespons.com
Vestre Strandgate 29, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Sikkerhet og beredskapskompetanse og løsninger tilknyttet informasjonsteknologi. Bærekraftsmåling og fysisk sikring.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

DNV AS

Kontakt

tore.eliassen@dnv.com
Veritasveien 1, 1363 HØVIK
Besøk nettside

Kompetanse

DNV kan levere rådgivning, sertifisering og verifikasjonstjenester relevant for alle de tekniske arbeidspakkene. Teknologikvalifisering er en sentral tjeneste samt studier og oppfølging av ny teknologi og transaksjonsstøtte. Våre tjenester dekker hele verdikjeden som er beskrevet også gjennom våre tjenester innen maritim sektor. Vi dekker også arb gruppe 17 ift policy og kommersiell rådgivning og jobber mye med leverandørkjeder og logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Frontica Engineering

Kontakt

Cathrine.Torjussen.Simonsen@frontica.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Frontica Engineering utvikler og dokumenterer design ihtt til kundens krav. Vi leverer engineering både i mulighet-, konsept- og detail engineering fasen samt utfører site oppfølging. Våre ansatte jobber multidisiplint og har kompetanse innen prosjektledelse (inkludert interface/vekt & kost estimering), struktur, HMS i Design, prosess, HVAC, mekanisk, piping & layout, elektro, instrument, kontrollsystem og 3D CAD ledelse

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18
Text Link

Glencore Nikkelverk AS

Kontakt

kai.johansen@glencore.no
Vesterveien 31, 4606 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Nikkelverket er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt.

Aktuelle arbeidspakker:

8, 11, 13, 14, 17
Text Link

Globetech AS

Kontakt

heo@globetech.no
Stadionveien 21, 4632 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Globetech support the shipowner and ship manager with digital infrastructure onboard. We call it VesselNet, orchestrating the IT and OT traffic onboard and facilitating connection onshore. With focus on Cyber Security and business continuity our solutions supports the digital ship security in a lifecycle perspective according to IMO’s ISM Code. By the way we design and operate, VesselNet should also be among the best regarding environmental and social parameters.

Aktuelle arbeidspakker:

14
Text Link

HMH

Kontakt

Nicolai.Nilsen@hmhw.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

HMH delivers a global full-service offshore and onshore drilling equipment offering that provides our customers with a broad portfolio of products and services that are designed to be safer and more efficient. Together with our brilliant team of engineers, HMH actively embraces new opportunities in other industries including offshore wind, subsea mining, civil construction, and innovative digital solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Text Link

IMS Technologies AS

Kontakt

fsk@imstec.no
Molandsveien 22, 4994 AKLAND
Besøk nettside

Kompetanse

All needed competancy for our products are inhouse: complyance, structure, hydraulic and/or electric/instrument design, production, testing/classification and life time services.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4, 7, 9, 10, 14
Text Link

Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS

Kontakt

marvin.birkeland@arkkso.no
Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

Arkitektur, arealplan og design

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

Mechatronics Innovation Lab AS

Kontakt

lene@mil-as.no
Jon Lilletuns vei 9, 4879 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

MIL AS er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og tilhørende disipliner, med fokus på å styrke industriens konkurranse- og innovasjonsevne og raskere markedsintroduksjon av nye produkter og løsninger

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Meventus AS

Kontakt

kyle@meventus.com
Kongsgård Allé 59, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Meventus er et konsulentselskap med over 12 års erfaring med vindkraft prosjektering og rådgiving. Vi er basert i Agder, og har opprinnelsen som Agder Energi sin vindkraft avdeling (Meventus er eid 100% av Agder Energi).

Aktuelle arbeidspakker:

14, 16, 17
Text Link

Mobydo AS

Kontakt

bernt.randeberg@mobydo.no
Grenseveien 21, 4313 SANDNES
Besøk nettside

Kompetanse

Vi leverer og opererer smarte, innovative digitale løsninger som bidrar til å redusere risiko og effektivisere prosjekter og operasjoner. Dette omfatter visualisert Control of Work i digital tvilling, mobile Inspeksjons løsninger, risiko analyser, IoT integrasjon. bruk av AI til læring og erfaringsoverføring. Vår kjernekompetanse er på risiko og kvalitetsstyring, risiko analyse, teknisk sikkerhet, prosess sikkerhet og HSEQ. Vi bygger fremtidens O&M løsning for offshore vind.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 14, 15, 16
Text Link

National Oilwell Varco Norway AS

Kontakt

jimmy.ankargren@nov.com
Dvergsnesbakken 25, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

NOV provides oilfield equipment, technologies, and expertise that answer the challenges of oil and gas customers worldwide with safety, efficiency, and reliability.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontakt

rusc@norceresearch.no
Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

NORCEs kompetanse er innen biologiske forhold, værmodeller, regional utvikling, installasjonsmetoder, fortøyning, tilstandsovervåking og energisystemer. Noen eksempler er karakterisering av bunnforhold og installasjoners påvirkning på marint liv, vindprognoser på kort og lang sikt og levering av Met-Ocean Design Bases (MDB'er) til hele verden. Vi har også kompetanse innen lokal aksept og involvering, konsesjonsprosesser og lønnsomhetsanalyser. Noen mer tekniske eksempler er beregning av bølgepåvirkning på flytende strukturer, utvikling av konsepter for flytende vindturbiner, driftsanalyser, analyse av fortøyninger og forskning på alternative fortøyningsmaterialer. Vi har også erfaring med tilstandsovervåking og kunnskap om hvordan modellere og detektere relevante feil. Dessuten kan vi bidra innen energisystemer for marine fartøy og faste installasjoner.

Aktuelle arbeidspakker:

2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14
Text Link

Norconsult AS

Kontakt

anne.mette.nodeland@norconsult.com
Henrik Wergelands gate 21, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Norconsult kan delta i alle faser av et havvindprosjekt, og vi har spisskompetanse innen mange relevante fagfelt. Vi kan levere tidligfasetjenester, som konsesjonssøknader, miljøutredninger, geotekniske vurderinger, vindmålinger, metocean, energiberegninger og layoutoptimering. Innen balance of plant (elektriske anlegg og fundamenter) kan vi følge prosjektet fra idé til sluttprodukt, inkludert detaljdesign av tranformatorstasjoner, kabeltraséer, landfall og både bunnfaste og flytende fundamentene. I et havvind prosjekt er det mange aktiviteter også på land, her kan har vi erfaring med kaianlegg, transformatorstasjoner, strømkabler og bygninger. Vi har prosjektledere med kompetanse i store, komplekse prosjekter, som kan være med fra start til slutt.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Text Link

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Kontakt

oto@niva.no
Økernveien 94, 0579 OSLO
Besøk nettside

Kompetanse

Marine environmental impact assessment; nature-inclusive design (NID) solutions; co-existence and public acceptance analysis; flow & wave modeling; environmental sampling and monitoring with zero-emission, low cost, unmanned vehicles and stationary platforms; cloud-based environmental data storage, quality control, visualization and analysis services.

Aktuelle arbeidspakker:

14
Text Link

Origo Solutions AS

Kontakt

rure@origo-s.no
Andøyfaret 31, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Origo Solutions - in the center where OT and IT converge | We are a system integrator and supplier of safety, automation, and data management systems. Origo Solutions have delivered the SCADA for Hywind Scotland, we are delivering the Common SCADA to Equinor UK (Doggerbank A, B and C) and we deliver the data driven system platform SCADA+, enabling safer and smarter operations offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 15, 16
Text Link

Osselle AS

Kontakt

heo@globetech.no
Stadionveien 21, 4632 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Fra vår toppsikrede fjellhall tilbyr vi tjenester som serverdrift, ko-lokering av datasentre, datalagring, private sky-tjenester, back-up m. fl. - alt skreddersydd til din bedrifts unike behov.

Aktuelle arbeidspakker:

14
Text Link

Pentagon / Seafront Group

Kontakt

thomas.granfeldt@seafront.no
Mjåvannsveien 154, 4628 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, transport, service, rådgivning m.m. Er involvert i de fleste arbeidspakker knyttet til logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Red Rock Marine AS

Kontakt

christoffer.jorgenvag@redrock.no
Stemmane 7, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Smart and connected lifting and handling equipment AI-supported autonomus equipment and operations Global service and support Digital transformation of operation

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Safeway B.V (Van Aalst Group)

Kontakt

obo@vanaalstgroup.com
Vige Havnevei 111, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Bølgekompensert gangvei/kran mellom skip og mølle. Engineering. Service.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 12, 14
Text Link

Schlumberger (Cameron Sense AS)

Kontakt

Shunstad@slb.com
Andøyfaret 3, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Schlumberger i Kristiansand (Cameron Sense AS) kan levere et bredt spekter av produkter, teknologi og tjenester til havvind prosjekter. Spesielt kan nevnes digital teknologi som nettverk, infrastruktur, kontrollsystem, HMI / SCADA, remote operations. Schlumberger globalt tilbyr digitale løsninger for å akselerere data integrasjon, data prosessering og 3D havbunn modellering, for å nevne noe. I tillegg til den digitale porteføljen kan tjenester som strukturberegning, mekanisk design, elektro og power system design, konseptutvikling og modelering for håndtering og installasjon, design og beregning av fundamenter, og mye mer kan inngå i våre bidrag til et havvind prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16
Text Link

Servi AS

Kontakt

henning.midttun@servi.no
Sagmyra 25, 4624 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Vi har 100 års erfaring med å føre kunnskap og kompetanse innen hydraulikk, automasjon, og monitorering fra etablerte bransjer til nye bransjer, og nå bruker vi denne kompetansen til å bygge vindkraft i Norge. Med glupe og kreative oppfinnere, maskinerings sentre, og serviceverksted langs hele norskekysten løser vi de aller fleste utfordringene kundene våre har.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 9, 14, 18
Text Link

SPEO Products AS

Kontakt

bernt.eriksen@speo.no
Nodeviga 2, 4610 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Supplier within electro-hybrid control systems.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 8, 13, 14, 16, 18
Text Link

Sweco Norge AS

Kontakt

philip.pedersen@sweco.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhet.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16
Text Link

Syrenna AS

Kontakt

ester.strommen@syrenna.com
Kremlegata 68, 1352 KOLSÅS
Besøk nettside

Kompetanse

Syrenna is an oceandata startup enabling real-time science based decisions for the offshore wind industry. We collect, process and visualize data with our patent-pending WaterDrones and accompanying data platform. We have developed a new robotic ocean monitoring system that will revolutionize the affordability and availability of in-situ ocean observations on a global scale. Our patent pending WaterDrones enables real-time data from the ocean surface, water column, and seabed, cost-effectively and with greater ease of use than existing solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 14, 16, 18
Text Link

Telaris PCS AS

Kontakt

roy@telaris.no
Skippergata 4, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Telaris er et moderne skybasert forretning- / og prosjekt-gjennomføringssystem som gir brukerene live status i prosjektene. Det et bransje-system som sammen med regnskapssystem vil gi bedriften din økt kontroll, produktivitet, effektivitet og dermed bedre lønnsomhet. Dette gir deg digitalisering i praksis. Manuelle prosesser erstattes med digitale. Telaris håndterer tilbud, ordrer, innkjøp, varelager, tag/objektregister, timer, kundehistorikk og mye mer. Telaris består av flere bransjespesifikke systemer, utviklet for og med bransjen. Alt bygget på samme plattform. Full kontroll på prosessen fra tegning til ferdig montert, sjekket ut og dokumentert. CRM modul for oppfølging av større tilbud.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Text Link

Telenor Maritime AS

Kontakt

bernt.fanghol@telenormaritime.com
Kystveien 2D, 4841 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Digitalisering, kommunikasjon (4G/5G) Drift av mobil nettverk / kommunikasjonsløsninger

Aktuelle arbeidspakker:

14
Text Link

Volue Industrial IoT AS

Kontakt

nils.mathisen@volue.com
Bedriftsveien 17, N-4841 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

For offshore floating wind Volue Industrial IoT AS (prev. Scanmatic AS) delivers advanced electronic systems like: Mooring Line Monitoring solutions | Acoustic Mooring Line Monitoring solutions | Acoustic Monitoring of Subsea Structures | Structural Integrity Monitoring | Control Systems, Cabinets, Instrumentation and more We also deliver: Environmental Measurement systems | Electronic Research Buoys | Subsea IP Camera systems | Lifeboat Navigation Assistant systems and more

Aktuelle arbeidspakker:

6, 14
Text Link

Webstep AS

Kontakt

andreas.eriksen-fedog@webstep.no
Skippergata 19, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Webstep Sørlandet, med hovedsete i Kristiansand leverer skreddersydde IT-konsulenttjenester i et bredt spekter av bransjer, både i offentlig- og privat sektor. Webstep tilbyr dybdekunnskap innen ulike teknologiske domener og opererer innenfor ekspertiseområder som IT-arkitektur, integrasjonstjenester, skybaserte løsninger, programvareutvikling og UX/UI design.

Aktuelle arbeidspakker:

14,15