Arbeidspakke

14

Digitalisering / monitorering / autonomi

  • Autonomt utstyr
  • Plant management systemer
  • Ship management
  • Kompetanse innen alle områder som er relatert til elektrisk distribusjon og kraftsystemer
  • Fjernstyring
  • Condition based monitoring
  • Autonom gjennomløpende planlegging
  • Autonome operasjoner
  • Cyber security
  • Kontrollfilosofi