Arbeidspakke

5

Energikabel

 • Utvikling, prosjektering, bygging og drift av kabler
 • Prosjektledelse
 • Markedsoversikt maritim bransje og valg av riktig skip til riktig jobb
 • Gjennomføringskompetanse for anbud, kontrakt og gjennomføring
 • Hydrodynamiske analyser av kabel ut fra gjeldende værkriterier
 • Utvikling av pålitelige kabel- monitoreringssystemer
 • Utvikling og demonstrering av kabel monitoreringssystem for store HV kabler
 • Håndteringsløsninger for store HV dynamiske eksport kabler
 • Kompetanse kraftnett
 • Kraftsystemanalyse (virkninger på innenlands nett, designkrav fra TSO, tilknytningsavtale)
 • Erfaring med mellomlandsforbindelser(HVDC) og store kabelprosjekter på land (HVAC)
 • Kraftdistribusjon