Arbeidspakke

8

Energilagring / omforming

 • Batteri
 • Hydrogen og/eller ammoniakk
 • Andre lagringsmedier
 • Integrasjon
 • Kompetanse om prosjektering, bygging og drift av batteri- og kondensatoranlegg
 • Kompetanse om hydrogenomforming
 • Kompetanse innen alle områder for energitjenester i kraftsystemet, spesielt balanseringstjenester
 • Konsept energiomforming kraft/hydrogen
 • Innsikt lagringsløsninger. Vannkraftmagasin, batterier, hydrogen.
 • Energioptimalisering (lager/salg/forbruk)
 • Drift
 • Service/vedlikehold