Arbeidspakke

4

Flyter / pedestall

  • Transport og logistikk
  • Sammenstilling
  • Autonom servicekran
  • Kunnskap og innovative løsninger innen design og fabrikasjon av sterke, stabile og lette konstruksjoner
  • Viktig kunnskap om materialteknologi og dynamisk analyse av den flytende konstruksjonen samt koplede analyser
  • Markedsoversikt maritim bransje og valg av riktig skip til riktig jobb
  • Gjennomføringskompetanse for anbud, kontrakt og gjennomføring
  • Utvikle enklere løsninger for sammenkobling av tårn-element, fremfor dagens boltebaserte løsninger