Arbeidspakke

7

Flyter / plattform

 • Design
 • Konstruksjon/ produksjon av elementer
 • Standardisering av moduler og elementer
 • Installasjon
 • Markedsoversikt maritim bransje og valg av riktig skip til riktig jobb
 • Gjennomføringskompetanse for anbud, kontrakt og gjennomføring
 • Full global koblet analyse av hele flyteren inkludert forankringssystem hvor alle dynamiske effekter er inkludert. Viktig for å predikere nøyaktig lastbilde på forankringssystem, både ekstremlaster og utmatting
 • Solid erfaring og kompetanse knyttet til validering av numeriske analyser, som for eksempel laster på komponenter og effekter av ekstremlaster
 • Bedre kontroll på grensesnitt mellom turbinleverandører og flyter-designere for å oppnå mer integrert design
 • Mer spesifikk flyter design med mer spesifikke turbinløsninger tilpasset flyter kan være formålstjenlig og redusere kost
 • Autonome kraner
 • Autonome daviter
 • Service/vedlikehold

Bedrifter med aktuel kompetanse

Under finner du bedrifter som har meldt seg på med aktuel kompetanse for denne arbeidspakken. Du kan også bruke søkefeltet til å finne frem til spesifikke bedrifter eller kontaktpersoner.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Text Link

AF AeronMollier

Kontakt

kjetil.rabba@afgruppen.no
Nulandsvika 8, 4005 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

AF AeronMollier er ein komplett leverandør og produsent på HVAC +R systemer ( Ventilasjon og kjøling) for den maritime og offshore industrien. Vi har levert HVAC systemer siden 1979 og har over 1000 system leveranser ww.

Aktuelle arbeidspakker:

7, 8, 13, 15
Text Link

Air Products AS

Kontakt

angelh@airproducts.com
Vige Havnevei 78, 4689 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Prosess gasser, prosess design av systemer med kompressible gasser, behandling og fremstilling av gasser, O2, N2, Amoniakk, H2, lagring av gass, H2, Amoniakk. Sikring av eksplosive gasser/materialer. Bruk av hypoxic atmosfere. Bruk av gasser for å redusere vedlikehold og korrosjon på offshore installasjoner. Dimensjonering av utstyr ihht IMO, ifm cargo håndtering. Seperasjon av CO2 fra gasstrømmer, behandling av eksosgass.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 7, 8, 13
Text Link

Boss Industri AS

Kontakt

elin@bossindustri.no
Bosmyrkollen 2, 4620 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Boss Industri og Mek. Verksted A/S kan levere et bredt spekter av produkter og tjenester. Spesielt kan nevnes: Prosjektledelse, Installasjonsledelse, Sikkerhetsledelse, Inspeksjon, NDT kompetanse (VT, MT og PT), Frosio inspeksjon Nivå III. Vi leverer på maskinering, overflatebehandling, og montasje innen produkter som trykktanker, rørsystemer og alt av stålkonstruksjoner. Vi har lang erfaring og solid kompetanse innenfor sveising av materialtyper som Karbonstål, Syrefast (304-316L), Duplex, Superduplex, Titanium, Aluminium, Kobber-nikkel, og 254 6MO.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 18
Text Link

CAN systems as

Kontakt

arild.bech@cansys.no
Kystveien 2c, 4843 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Design og levering av offshore teknologi og komponenter.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4, 5, 6, 7, 16
Text Link

Castolin Trio AS

Kontakt

jan.magne.granberg@castolin.com
Hammaren 13, 4056 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Castolin Trio har som mål å styrke våre kunders konkurranseevne og bærekraft ved å tilby kvalitetsløsninger innen forebyggende vedlikehold og reparasjon ved bruk av avansert sveise- og beleggteknologi. Vi skal være en partner for våre kunder og møte et markedsbehov innen slitasjeproblematikk. Ved å legge vekt på høyteknologi og kompetanse i prosesser og stor fleksibilitet vil vi oppnå økt industriell produktivitet gjennom redusert forbruk og økt levetid for våre kunders utstyr. Vi tilbyr et bredt utvalg av reparasjons-, ombyggings-, slitasjefasering- og produksjonsteknologier.

Aktuelle arbeidspakker:

2, 4, 6, 7, 18
Text Link

cDynamics AS

Kontakt

kasper@cdynamics.no
Narviga 12, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

cDynamics is an independent engineering consultancy company working actively towards the offshore wind industry. We can help with structural analysis, dynamic simulations of marine systems, computational fluid dynamics, and software development. We also take on prototyping and tests in our in-house lab in collaboration with robot integrator Pioneer Robotics.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18
Text Link

CRI Respons AS

Kontakt

tore@crirespons.com
Vestre Strandgate 29, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Sikkerhet og beredskapskompetanse og løsninger tilknyttet informasjonsteknologi. Bærekraftsmåling og fysisk sikring.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

DNV AS

Kontakt

tore.eliassen@dnv.com
Veritasveien 1, 1363 HØVIK
Besøk nettside

Kompetanse

DNV kan levere rådgivning, sertifisering og verifikasjonstjenester relevant for alle de tekniske arbeidspakkene. Teknologikvalifisering er en sentral tjeneste samt studier og oppfølging av ny teknologi og transaksjonsstøtte. Våre tjenester dekker hele verdikjeden som er beskrevet også gjennom våre tjenester innen maritim sektor. Vi dekker også arb gruppe 17 ift policy og kommersiell rådgivning og jobber mye med leverandørkjeder og logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Elkem ASA

Kontakt

gro.eide@elkem.no
Drammensveien 169, 0277 OSLO
Besøk nettside

Kompetanse

Elkem vil hovedsakelig være en materialleverandør i verdikjeden, men kan til en viss grad også bidra med kompetanse om materialløsninger sammen med andre aktører.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4, 7, 8
Text Link

Engineering Systems AS

Kontakt

egil.myr@once.no
Tordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Once® er utstyrsleverandørens verktøy og infrastruktur for digitalisering. Once® er en skalerbar løsning som passer både små og store selskaper. Once® gir deg en komplett oversikt over produktene dine, inkludert fullstendige multidisiplinære lister med alle relevante tegninger, spesifikasjoner og annen dokumentasjon. Alle deltakere i prosjekter får tilgang til nødvendige data for å få jobben gjort. Endringer i en modul, blir automatisk oppdatert gjennom hele systemet. Once® gjøre det mulig å gjenbruke produkter, moduler eller deler fra tidligere prosjekter. Produktbibliotek sikrer lønnsomme salg og leveranser. Effektivt og enkelt å ta i bruk, flytt det du har av dokumentasjon, tegninger, stykk-lister rett opp i en sikker skyløsning. Once® har moduler for innkjøp, avansert og effektiv CAD skjematikk tegning. Alt en SMB bedrift trenger i tillegg er 3D CAD verktøy for mekanisk tegning og økonomissystem Once® er spesielt utviklet for komplekse, multidisiplinære ingeniøroppgaver. Vi kombinerer dyp domenekunnskap med en fremtidsrettet programvare for økt konkurransekraft og verdiskaping. Få system på systemene og unngå dobbeltarbeid i alle faser fra salg til service med Once®

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 8, 15
Text Link

Farsund Drilling Solution AS

Kontakt

erik.eitland@farsunddrillingsolution.com
Postboks 136, 4552 FARSUND
Besøk nettside

Kompetanse

"Utvikling av prosjekter fra ide til produkt, produsert og godkjent ihht relevante standarder, f.eks Norsok, DNV, CE etc. Engineering Studie og utvikling. Har etablert sammarbeid med PROTEA, som har levert flere kraner til offshore vind tidligere. Detalj engineering, 3d modellering Automatisering, styring Fasiltiteter til å fabrikkere og overhale avansert maskineri. Alle disipliner inhouse; kutting, platearbeid/sveising, maskinering, overflatebehandling, sammenstilling og testing. Erfarne fagarbeidere Effektiv løsningsorientert organisasjon"

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 11, 16
Text Link

Firenor AS

Kontakt

sm@firenor.no
Holskogveien 48, 4624 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Firenor is a Norwegian based company with international presence. Our business is to mitigate risk for our clients by delivering high end engineered fire safety systems. We have delivered firefighting packages for several offshore wind substations and have extensive experience with unmanned platforms and solutions for remote operation. Firenor also ensures the integrity of the systems by performing full flow testing, service, maintenance, and supplying spare parts as needed.

Aktuelle arbeidspakker:

7, 8, 12, 13, 16, 18
Text Link

Front Energy AS

Kontakt

lars.odeskaug@frontenergy.com
Kittelsbuktveien 5, 4836 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Design av patentsøkt understell for flytende havvind og leveranse av alt fra design pakke til komplette flytende havvind turbiner inklusive forankring og installasjon.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 6, 7
Text Link

Frontica Engineering

Kontakt

Cathrine.Torjussen.Simonsen@frontica.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Frontica Engineering utvikler og dokumenterer design ihtt til kundens krav. Vi leverer engineering både i mulighet-, konsept- og detail engineering fasen samt utfører site oppfølging. Våre ansatte jobber multidisiplint og har kompetanse innen prosjektledelse (inkludert interface/vekt & kost estimering), struktur, HMS i Design, prosess, HVAC, mekanisk, piping & layout, elektro, instrument, kontrollsystem og 3D CAD ledelse

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18
Text Link

Future Production AS

Kontakt

tbr@f-p.no
Svanedamsveien 10, 4621 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Leverer skreddersydd handlingutstyr.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 4, 7, 9, 10
Text Link

Global Onsite AS

Kontakt

tomeinar.jacobsen@globalonsite.no
Birkelandsveien 1480, 4760 BIRKELAND
Besøk nettside

Kompetanse

Global Onsite provide services in remote or restricted access locations undertaking around the clock jobs and reducing downtime with fully operational onsite workshops.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 7, 10
Text Link

HMH

Kontakt

Nicolai.Nilsen@hmhw.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

HMH delivers a global full-service offshore and onshore drilling equipment offering that provides our customers with a broad portfolio of products and services that are designed to be safer and more efficient. Together with our brilliant team of engineers, HMH actively embraces new opportunities in other industries including offshore wind, subsea mining, civil construction, and innovative digital solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Text Link

IMS Technologies AS

Kontakt

fsk@imstec.no
Molandsveien 22, 4994 AKLAND
Besøk nettside

Kompetanse

All needed competancy for our products are inhouse: complyance, structure, hydraulic and/or electric/instrument design, production, testing/classification and life time services.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4, 7, 9, 10, 14
Text Link

Mechatronics Innovation Lab AS

Kontakt

lene@mil-as.no
Jon Lilletuns vei 9, 4879 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

MIL AS er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og tilhørende disipliner, med fokus på å styrke industriens konkurranse- og innovasjonsevne og raskere markedsintroduksjon av nye produkter og løsninger

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

National Oilwell Varco Norway AS

Kontakt

jimmy.ankargren@nov.com
Dvergsnesbakken 25, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

NOV provides oilfield equipment, technologies, and expertise that answer the challenges of oil and gas customers worldwide with safety, efficiency, and reliability.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontakt

rusc@norceresearch.no
Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

NORCEs kompetanse er innen biologiske forhold, værmodeller, regional utvikling, installasjonsmetoder, fortøyning, tilstandsovervåking og energisystemer. Noen eksempler er karakterisering av bunnforhold og installasjoners påvirkning på marint liv, vindprognoser på kort og lang sikt og levering av Met-Ocean Design Bases (MDB'er) til hele verden. Vi har også kompetanse innen lokal aksept og involvering, konsesjonsprosesser og lønnsomhetsanalyser. Noen mer tekniske eksempler er beregning av bølgepåvirkning på flytende strukturer, utvikling av konsepter for flytende vindturbiner, driftsanalyser, analyse av fortøyninger og forskning på alternative fortøyningsmaterialer. Vi har også erfaring med tilstandsovervåking og kunnskap om hvordan modellere og detektere relevante feil. Dessuten kan vi bidra innen energisystemer for marine fartøy og faste installasjoner.

Aktuelle arbeidspakker:

2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14
Text Link

Norconsult AS

Kontakt

anne.mette.nodeland@norconsult.com
Henrik Wergelands gate 21, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Norconsult kan delta i alle faser av et havvindprosjekt, og vi har spisskompetanse innen mange relevante fagfelt. Vi kan levere tidligfasetjenester, som konsesjonssøknader, miljøutredninger, geotekniske vurderinger, vindmålinger, metocean, energiberegninger og layoutoptimering. Innen balance of plant (elektriske anlegg og fundamenter) kan vi følge prosjektet fra idé til sluttprodukt, inkludert detaljdesign av tranformatorstasjoner, kabeltraséer, landfall og både bunnfaste og flytende fundamentene. I et havvind prosjekt er det mange aktiviteter også på land, her kan har vi erfaring med kaianlegg, transformatorstasjoner, strømkabler og bygninger. Vi har prosjektledere med kompetanse i store, komplekse prosjekter, som kan være med fra start til slutt.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Text Link

North Innovation AS

Kontakt

kgb@northinnovation.no
Gardsvegen 250, 4540 ÅSERAL
Besøk nettside

Kompetanse

Vi utvikler en subsea bevegelseskompensator (SSMC) for stillestående flytende objekter. Vi har utført vårt POC på Equinors Hywind Tampen hvor dataen viser veldig lovende virkningsgrad på stabiliseringen av de ulike bevegelsene i konstruksjonen. Dette er et passivt-reaktivt system som opererer på den optimale havdybden. Resultatet av mindre bevegelsesutslag i konstruksjonen er økt effektivitet på kraftproduksjon, færre skader og mindre slitasje.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 18
Text Link

NYMO

Kontakt

apelain@nymo.no
J.M Uglandsvei 14, 4878 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

EPCI, Prosjektledelse Stålarbeider, rør, maskinering, komplette stålleveranser, prosjektledelse, montasje, verfts- og havnetjenester

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 11, 16
Text Link

OceanGate Norway AS

Kontakt

kyf@oceangate.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

100 000m2 havnearealer og dypvannskai Mandal, Lindesnes

Aktuelle arbeidspakker:

7, 10, 11, 12, 16, 17, 18
Text Link

Olav Erik Hagen AS Dykkerfirma

Kontakt

bjorn@oehagen.no
Marviksveien 120, Bygg 15, 4631 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

- A wide knowledge and experience from surface-supported diving operations in the energy sector during the last 3 decades.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 5, 6, 7
Text Link

Pareto Shipbrokers AS

Kontakt

lars@paretoship.no
Dronningensgate 3, 4663 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Pareto Shipbrokers offers highly competitive shipbroking services in the Offshore, Renewables and Telecoms markets, servicing a wide range of Shipowners, Charterers, Shipyards and Operators worldwide. Pareto Shipbrokers operates from four locations - Norway, England, Scotland and Singapore. Being a member of the Pareto Group allow us to structure “total package deals” for our Clients combining our offshore and shipping know-how and shipbroking capabilities with financial support and solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

5, 6, 7, 10, 12, 16, 17
Text Link

Pentagon / Seafront Group

Kontakt

thomas.granfeldt@seafront.no
Mjåvannsveien 154, 4628 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, transport, service, rådgivning m.m. Er involvert i de fleste arbeidspakker knyttet til logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Red Rock Marine AS

Kontakt

christoffer.jorgenvag@redrock.no
Stemmane 7, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Smart and connected lifting and handling equipment AI-supported autonomus equipment and operations Global service and support Digital transformation of operation

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Ribe Betong AS

Kontakt

jpkr@ribebetong.no
Akersmyr, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Ribe Betong er Sørlandets Ledende Betong leverandør. Vi kan levere betong til store deler av prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18
Text Link

Safeway B.V (Van Aalst Group)

Kontakt

obo@vanaalstgroup.com
Vige Havnevei 111, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Bølgekompensert gangvei/kran mellom skip og mølle. Engineering. Service.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 12, 14
Text Link

Schlumberger (Cameron Sense AS)

Kontakt

Shunstad@slb.com
Andøyfaret 3, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Schlumberger i Kristiansand (Cameron Sense AS) kan levere et bredt spekter av produkter, teknologi og tjenester til havvind prosjekter. Spesielt kan nevnes digital teknologi som nettverk, infrastruktur, kontrollsystem, HMI / SCADA, remote operations. Schlumberger globalt tilbyr digitale løsninger for å akselerere data integrasjon, data prosessering og 3D havbunn modellering, for å nevne noe. I tillegg til den digitale porteføljen kan tjenester som strukturberegning, mekanisk design, elektro og power system design, konseptutvikling og modelering for håndtering og installasjon, design og beregning av fundamenter, og mye mer kan inngå i våre bidrag til et havvind prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16
Text Link

Servi AS

Kontakt

henning.midttun@servi.no
Sagmyra 25, 4624 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Vi har 100 års erfaring med å føre kunnskap og kompetanse innen hydraulikk, automasjon, og monitorering fra etablerte bransjer til nye bransjer, og nå bruker vi denne kompetansen til å bygge vindkraft i Norge. Med glupe og kreative oppfinnere, maskinerings sentre, og serviceverksted langs hele norskekysten løser vi de aller fleste utfordringene kundene våre har.

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 9, 14, 18
Text Link

Siem Offshore AS

Kontakt

bernt.omdal@siemoffshore.com
P.O. Box 425, 4664 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Siem Offshore is a privately owned company, listed on Oslo Børs Exchange. It was established in 2005 and has since expanded its fleet through newbuilds and business acquisitioning. The fleet consists of 28 vessels and includes platform supply vessels, anchor handling tug and supply as well as offshore subsea construction and well intervention vessels.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13
Text Link

Stål-Consult AS

Kontakt

morten.salvesen@stal-consult.no
Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Stål-Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap innen bygg og konstruksjonsteknikk. Selskapet har lang erfaring og et sterkt fagmiljø innenfor offshore stålkonstruksjoner. Vi kan bistå med modellering, styrkeberegning, byggeledelse og prosjektadministrasjon innenfor både landbaserte og offshore byggeprosjekter.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16
Text Link

Techano AS

Kontakt

obo@techano.no
Vige Havnevei 111, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Techano is a world leading load handling & offshore logistics specialist. We deliver innovate solutions for the renewable industry, incl. cranes, gangways, winches as well as design and engineering

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18
Text Link

Telaris PCS AS

Kontakt

roy@telaris.no
Skippergata 4, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Telaris er et moderne skybasert forretning- / og prosjekt-gjennomføringssystem som gir brukerene live status i prosjektene. Det et bransje-system som sammen med regnskapssystem vil gi bedriften din økt kontroll, produktivitet, effektivitet og dermed bedre lønnsomhet. Dette gir deg digitalisering i praksis. Manuelle prosesser erstattes med digitale. Telaris håndterer tilbud, ordrer, innkjøp, varelager, tag/objektregister, timer, kundehistorikk og mye mer. Telaris består av flere bransjespesifikke systemer, utviklet for og med bransjen. Alt bygget på samme plattform. Full kontroll på prosessen fra tegning til ferdig montert, sjekket ut og dokumentert. CRM modul for oppfølging av større tilbud.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Text Link

TP Shipping AS

Kontakt

thomas@tpshipping.no
Kirkegaten 5, 4826 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

TP Shipping is a leading shipbroking and logistics house within the project and heavy-lift sectors with main focus being on the energy, fishfarming and defense industries. Our Company was incorporated in Oslo in 1986 and is now residing in Arendal, Norway.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Text Link

Xylem Water Solutions

Kontakt

svenja.tveit@xylem.com
Skibåsen 42C, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Xylem er et ledende vannteknologiselskap som arbeider for å "løse vann" ved å skape innovative løsninger med smartteknologi for å oppfylle verdens behov for vann, avløp og energi.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 18