Arbeidspakke

7

Flyter / plattform

 • Design
 • Konstruksjon/ produksjon av elementer
 • Standardisering av moduler og elementer
 • Installasjon
 • Markedsoversikt maritim bransje og valg av riktig skip til riktig jobb
 • Gjennomføringskompetanse for anbud, kontrakt og gjennomføring
 • Full global koblet analyse av hele flyteren inkludert forankringssystem hvor alle dynamiske effekter er inkludert. Viktig for å predikere nøyaktig lastbilde på forankringssystem, både ekstremlaster og utmatting
 • Solid erfaring og kompetanse knyttet til validering av numeriske analyser, som for eksempel laster på komponenter og effekter av ekstremlaster
 • Bedre kontroll på grensesnitt mellom turbinleverandører og flyter-designere for å oppnå mer integrert design
 • Mer spesifikk flyter design med mer spesifikke turbinløsninger tilpasset flyter kan være formålstjenlig og redusere kost
 • Autonome kraner
 • Autonome daviter
 • Service/vedlikehold