Arbeidspakke

6

Forankring

 • Komplette løsninger
 • Ny optimalisert teknologi
 • Installasjon
 • Pakke 1: Vinsjer/stoppere
 • Pakke 2: Ankere. Kompetanse på ankerdesign og havbunnsundersøkelser
 • Markedsoversikt maritim bransje og valg av riktig skip til riktig jobb
 • Gjennomføringskompetanse for anbud, kontrakt og gjennomføring
 • Full global koblet analyse av hele flyteren inkludert forankringssystem hvor alle dynamiske effekter er inkludert. Viktig for å predikere nøyaktig lastbilde på forankringssystem, både ekstremlaster og utmatting
 • Kompetanse på forankring (og ankerdesign) i vanskelige/kompliserte bunnforhold
 • Forankringsutstyr (fairlead, kjetting, wire, fibertau, anker etc.)
 • Geotekniske vurderinger av havbunn
 • Utstyr/metoder som gjør det enkelt å frakoble forankringsutstyr og taue flyter inn til land for vedlikehold og deretter taue ut for enkel oppkobling - eller for å erstatte en defekt enhet
 • Utstyr/forankringssystem som tillater bruk av felles ankerpunkt i et grid system
 • Utvikling av monitoreringsutstyr inkludert powersystem for slikt utstyr