Arbeidspakke

17

Forretning

 • Kontrakter
 • Finansiering/risikovurdering
 • Regelverk
 • Kompetanse på kraftmarkedet - analyse av politikk, marked og regulering
 • Kompetanse politisk og regulatorisk rammeverk i Norge, EU og UK
 • Kompetanse konsesjonsprosess kraftanlegg (mellomlandsforbindelse, vannkraft, vindkraft)
 • PPA'er for vindkraft
 • Forretningsmodeller for krafthandel
 • Tidligfase prosjektutvikling
 • Kompetanse om det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet
 • Kompetanse om politikk- og regulatorisk utforming
 • Kompetanse om virkemiddelapparatet
 • Standardisering av T&C’s for forretningsområdet