Arbeidspakke

11

Havn- og montasjefasiliteter

  • Logistikk
  • Lagring
  • Sammenstilling
  • Spesialkompetanse på prosjektledelse
  • Vedlikehold
  • Baser for skip
  • Autonom planlegging
  • Autonome laste og losseutstyr