Arbeidspakke

11

Havn- og montasjefasiliteter

  • Logistikk
  • Lagring
  • Sammenstilling
  • Spesialkompetanse på prosjektledelse
  • Vedlikehold
  • Baser for skip
  • Autonom planlegging
  • Autonome laste og losseutstyr

Bedrifter med aktuel kompetanse

Under finner du bedrifter som har meldt seg på med aktuel kompetanse for denne arbeidspakken. Du kan også bruke søkefeltet til å finne frem til spesifikke bedrifter eller kontaktpersoner.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Text Link

ASCO Norge AS

Kontakt

runar.hatletvedt@ascoworld.com
Risavika Havnering 235, 4056 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, prosjekt & basetjenester onshore/ offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Asplan Viak AS

Kontakt

torhild.eikeland@asplanviak.no
Alléen 16, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Asplan Viak dekker de fleste planleggings- og prosjekteringsoppgaver innen havne- og marinteknisk planlegging fra utredning til ferdige anlegg. Våre rådgivere på konstruksjon har allsidig erfaring innen broer, kaier og tyngre konstruksjoner. Et team kombineres gjerne med medarbeidere med lang erfaring med komplekse arealplaner innen utbygging av nærings- og havneområder. Ofte aktuelle fagområder; arealplanlegging, samferdsel, VA, elektro, VVS, arkitektur og landskap, miljø- og økonomiske analyser og logistikkeksperter. Vi benytter team med lokale og nasjonale ressurser til det beste for prosjektet. Tverrfaglig team er en gjennomgående arbeidsmetode i Asplan Viak. Vi søker helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger -alt sammen i tett dialog med våre oppdragsgivere. Vi tilbyr tjenester innen: • Havneanalyser og planer: Konsekvensanalyser (KU), fylkesdelsplaner, kommunedelplan for havner, fiskeriplaner, kost/nytteanalyser, behovsanalyser • Kaier: Skisse / forprosjekt kai- og havneanlegg, kalkyler, detaljprosjektering, prosjekt- og byggeledelse, rehabilitering • Andre maritime konstruksjoner: Fyr, fundamentering sjømerker etc., flytende betongkonstruksjoner, brygger, flytende betongkonstruksjoner • Farleder: Farledsutredninger, detaljplanlegging med utdyping av farleder • Marin beregningsmetodikk: Marine krefter fra bølger, vind, strøm og is, skipsbelastninger, løft, seafasting ved marine operasjoner I tillegg kan vi utføre: Landskapsanalyser for havne- og marineanlegg, utredninger og tiltaksplaner for forurensede marine miljøer basert på SFTs krav til gjennomføring av slike tiltak, herunder byggeledelse og reguleringsplaner

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

CRI Respons AS

Kontakt

tore@crirespons.com
Vestre Strandgate 29, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Sikkerhet og beredskapskompetanse og løsninger tilknyttet informasjonsteknologi. Bærekraftsmåling og fysisk sikring.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Dagfin Skaar AS

Kontakt

oyvind@dagfinskaar.no
PB 2523, 4678 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Havneprosjektering, Styrkeberegning, Inspeksjon, Undrevannsinspeksjon.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 11, 18
Text Link

DNV AS

Kontakt

tore.eliassen@dnv.com
Veritasveien 1, 1363 HØVIK
Besøk nettside

Kompetanse

DNV kan levere rådgivning, sertifisering og verifikasjonstjenester relevant for alle de tekniske arbeidspakkene. Teknologikvalifisering er en sentral tjeneste samt studier og oppfølging av ny teknologi og transaksjonsstøtte. Våre tjenester dekker hele verdikjeden som er beskrevet også gjennom våre tjenester innen maritim sektor. Vi dekker også arb gruppe 17 ift policy og kommersiell rådgivning og jobber mye med leverandørkjeder og logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Einar Øgrey Farsund AS

Kontakt

Arne.Marthinsen@ogrey.no
Postboks 136, 4552 FARSUND
Besøk nettside

Kompetanse

Mekanisk design, tilvirkning, produksjon, installasjon og vedlikehold.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 8, 11, 13, 18
Text Link

Energos Group AS

Kontakt

jeh@energos.com
Industriveien 2, 4596 EIKEN
Besøk nettside

Kompetanse

"Vi har over 40 års erfaringer med ny bygging, overhalling og service på borre / drilling utstyr til offshore industrien samt 20 års erfaring med design og produksjon av maskiner til vannkraft industrien. Ved nybygging / overhaling blir utstyret testet i tårn/test rigg med alle funksjoner koblet opp imot vår PLS slik at det skal vere plug and play under comissioning Onshore/ Offshore. Har også multidisiplin service personell som har høy kompetanse og kjennskap på hydraulikk, mekanisk, elektro og PLS på dette utstyret. Alle selskapene i Energos Group er ISO-9001-2015 sertifisert. Noen kunde referanser: Equinor, Archer, Odfjell Drilling, Dolphin Drilling, Seadrill, KCADeutag, Nationall Oilwell Varco, MHWirth, Cameron, Agder Energi, Glitre Energi, Eidsiva Energi, Fortum og Vattenfall. "

Aktuelle arbeidspakker:

11, 13, 16, 18
Text Link

Farsund Drilling Solution AS

Kontakt

erik.eitland@farsunddrillingsolution.com
Postboks 136, 4552 FARSUND
Besøk nettside

Kompetanse

"Utvikling av prosjekter fra ide til produkt, produsert og godkjent ihht relevante standarder, f.eks Norsok, DNV, CE etc. Engineering Studie og utvikling. Har etablert sammarbeid med PROTEA, som har levert flere kraner til offshore vind tidligere. Detalj engineering, 3d modellering Automatisering, styring Fasiltiteter til å fabrikkere og overhale avansert maskineri. Alle disipliner inhouse; kutting, platearbeid/sveising, maskinering, overflatebehandling, sammenstilling og testing. Erfarne fagarbeidere Effektiv løsningsorientert organisasjon"

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 11, 16
Text Link

Frontica Engineering

Kontakt

Cathrine.Torjussen.Simonsen@frontica.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Frontica Engineering utvikler og dokumenterer design ihtt til kundens krav. Vi leverer engineering både i mulighet-, konsept- og detail engineering fasen samt utfører site oppfølging. Våre ansatte jobber multidisiplint og har kompetanse innen prosjektledelse (inkludert interface/vekt & kost estimering), struktur, HMS i Design, prosess, HVAC, mekanisk, piping & layout, elektro, instrument, kontrollsystem og 3D CAD ledelse

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18
Text Link

GEODIS Norway AS

Kontakt

morten.andersen@geodis.com
Ulvenveien 92c, 0581 OSLO
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 18
Text Link

Glencore Nikkelverk AS

Kontakt

kai.johansen@glencore.no
Vesterveien 31, 4606 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Nikkelverket er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt.

Aktuelle arbeidspakker:

8, 11, 13, 14, 17
Text Link

Global Ocean Technology AS

Kontakt

ospe@gotnorway.com
Gismerøyveien 227, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Services and products to ocean-based industries. Engineering, fabrication, installation, and maintenance. Yard and harbour services. Certified maritime- and onshore crane inspections A-1 and S-1, Training Centre, Rope Access, Cralog inspections, and Approved Company by Norwegian Maritime Authority.

Aktuelle arbeidspakker:

11, 12, 18
Text Link

HMH

Kontakt

Nicolai.Nilsen@hmhw.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

HMH delivers a global full-service offshore and onshore drilling equipment offering that provides our customers with a broad portfolio of products and services that are designed to be safer and more efficient. Together with our brilliant team of engineers, HMH actively embraces new opportunities in other industries including offshore wind, subsea mining, civil construction, and innovative digital solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Text Link

Hydroscand AS

Kontakt

angelique.carron@hydroscand.no
Barstølveien 21, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Solutions and services for hoses, fittings, connectors and related needs. We are committed to minimizing downtime and supporting our customers’ daily operations to help them increase their productivity and profitability. At Hydroscand, we are dedicated to the flow. We offer a complete range of hoses and fluid components that includes over 55,000 items. We help our customers minimize downtime by offering differentiated and affordable services through our vast network of branches, mobile units and on-site solutions. Based on our customers’ unique demands, we deliver custom solutions for hoses and fluid components with strong local support & knowledge.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 18
Text Link

Kristiansand Havn IKS

Kontakt

isabelle-louise.aabel@kristiansand-havn.no
Gravane 4, 4610 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Havn og infrastruktur

Aktuelle arbeidspakker:

11
Text Link

Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS

Kontakt

marvin.birkeland@arkkso.no
Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

Arkitektur, arealplan og design

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

Mechatronics Innovation Lab AS

Kontakt

lene@mil-as.no
Jon Lilletuns vei 9, 4879 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

MIL AS er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og tilhørende disipliner, med fokus på å styrke industriens konkurranse- og innovasjonsevne og raskere markedsintroduksjon av nye produkter og løsninger

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Mobydo AS

Kontakt

bernt.randeberg@mobydo.no
Grenseveien 21, 4313 SANDNES
Besøk nettside

Kompetanse

Vi leverer og opererer smarte, innovative digitale løsninger som bidrar til å redusere risiko og effektivisere prosjekter og operasjoner. Dette omfatter visualisert Control of Work i digital tvilling, mobile Inspeksjons løsninger, risiko analyser, IoT integrasjon. bruk av AI til læring og erfaringsoverføring. Vår kjernekompetanse er på risiko og kvalitetsstyring, risiko analyse, teknisk sikkerhet, prosess sikkerhet og HSEQ. Vi bygger fremtidens O&M løsning for offshore vind.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 14, 15, 16
Text Link

National Oilwell Varco Norway AS

Kontakt

jimmy.ankargren@nov.com
Dvergsnesbakken 25, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

NOV provides oilfield equipment, technologies, and expertise that answer the challenges of oil and gas customers worldwide with safety, efficiency, and reliability.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Norconsult AS

Kontakt

anne.mette.nodeland@norconsult.com
Henrik Wergelands gate 21, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Norconsult kan delta i alle faser av et havvindprosjekt, og vi har spisskompetanse innen mange relevante fagfelt. Vi kan levere tidligfasetjenester, som konsesjonssøknader, miljøutredninger, geotekniske vurderinger, vindmålinger, metocean, energiberegninger og layoutoptimering. Innen balance of plant (elektriske anlegg og fundamenter) kan vi følge prosjektet fra idé til sluttprodukt, inkludert detaljdesign av tranformatorstasjoner, kabeltraséer, landfall og både bunnfaste og flytende fundamentene. I et havvind prosjekt er det mange aktiviteter også på land, her kan har vi erfaring med kaianlegg, transformatorstasjoner, strømkabler og bygninger. Vi har prosjektledere med kompetanse i store, komplekse prosjekter, som kan være med fra start til slutt.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Text Link

NYMO

Kontakt

apelain@nymo.no
J.M Uglandsvei 14, 4878 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

EPCI, Prosjektledelse Stålarbeider, rør, maskinering, komplette stålleveranser, prosjektledelse, montasje, verfts- og havnetjenester

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 11, 16
Text Link

OceanGate Norway AS

Kontakt

kyf@oceangate.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

100 000m2 havnearealer og dypvannskai Mandal, Lindesnes

Aktuelle arbeidspakker:

7, 10, 11, 12, 16, 17, 18
Text Link

OneCo Safe Yards AS

Kontakt

morten.endresen@oneco.no
Andøyveien 27, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

OneCo Safe Yards AS offers large mobilization facilities, quay side and dry dock. Our marine and offshore team provides a multidiscipline service at the yard as well as off site.

Aktuelle arbeidspakker:

11, 12, 16, 18
Text Link

Pentagon / Seafront Group

Kontakt

thomas.granfeldt@seafront.no
Mjåvannsveien 154, 4628 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, transport, service, rådgivning m.m. Er involvert i de fleste arbeidspakker knyttet til logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Red Rock Marine AS

Kontakt

christoffer.jorgenvag@redrock.no
Stemmane 7, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Smart and connected lifting and handling equipment AI-supported autonomus equipment and operations Global service and support Digital transformation of operation

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Ribe Betong AS

Kontakt

jpkr@ribebetong.no
Akersmyr, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Ribe Betong er Sørlandets Ledende Betong leverandør. Vi kan levere betong til store deler av prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18
Text Link

Seafront Logistics AS

Kontakt

kjh@seafront.no
Lagmannsholmen 7, 4610 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Terminaldrift land & sjø, logistikk, transport, godshåndtering, lastsikring, prosjektlast, rådgivning.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 12, 15, 18
Text Link

Stål-Consult AS

Kontakt

morten.salvesen@stal-consult.no
Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Stål-Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap innen bygg og konstruksjonsteknikk. Selskapet har lang erfaring og et sterkt fagmiljø innenfor offshore stålkonstruksjoner. Vi kan bistå med modellering, styrkeberegning, byggeledelse og prosjektadministrasjon innenfor både landbaserte og offshore byggeprosjekter.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16
Text Link

Sweco Norge AS

Kontakt

philip.pedersen@sweco.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhet.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16
Text Link

Techano AS

Kontakt

obo@techano.no
Vige Havnevei 111, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Techano is a world leading load handling & offshore logistics specialist. We deliver innovate solutions for the renewable industry, incl. cranes, gangways, winches as well as design and engineering

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18
Text Link

Telaris PCS AS

Kontakt

roy@telaris.no
Skippergata 4, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Telaris er et moderne skybasert forretning- / og prosjekt-gjennomføringssystem som gir brukerene live status i prosjektene. Det et bransje-system som sammen med regnskapssystem vil gi bedriften din økt kontroll, produktivitet, effektivitet og dermed bedre lønnsomhet. Dette gir deg digitalisering i praksis. Manuelle prosesser erstattes med digitale. Telaris håndterer tilbud, ordrer, innkjøp, varelager, tag/objektregister, timer, kundehistorikk og mye mer. Telaris består av flere bransjespesifikke systemer, utviklet for og med bransjen. Alt bygget på samme plattform. Full kontroll på prosessen fra tegning til ferdig montert, sjekket ut og dokumentert. CRM modul for oppfølging av større tilbud.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Text Link

Windport AS

Kontakt

oyvind@windport.no
Gismerøyveien 227, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Ambitions: Port for Sørlige Norsjø II development and construction, O&M base for Sørlige Nordsjø II with net zero emission operation, smart, safe and efficient logistics - utilizing autonomous solutions, integration of operators, OEM's and suppliers in one common operational environment.

Aktuelle arbeidspakker:

11, 12, 18