Arbeidspakke

10

Maritime operasjoner

 • Utstyr
 • Teknologiutvikling
 • Autonomi
 • Autonome kraner
 • Autonome daviter
 • Autonome gangveier
 • Rederier og fartøy
 • Fleet management
 • Commissioning
 • Service
 • Agder har lang historikk innen skipsmegling
 • Meglerne som arbeider uavhengig fra noe eierskap og har tilgang til alle redere, type fartøy som benyttes innen fornybart til havs
 • Spesialkompetanse innen befraktning av eksisterende fartøy, samt nybygg som blir spesialtilpasset operatørens behov
 • Stort fokus på fornybar energi til havs og arbeider i dag globalt med de største aktørene i markedet
 • Nettverk av rederier i Agder har fartøy som kan gjøre store deler av operasjonene innen flytende vind – innen installasjon, drift, vedlikehold og til slutt decommissioning
 • Utvikle helt nye, disruptive løsninger for sammenstilling av turbiner for flytende vind hvor store turbin-løft i stor høyde
 • Installasjon
 • Nye fartøy for store turbin løft hvor spesielt løftehøyde kan være formålstjenlig gitt at det er begrenset med slike fartøy i dagens marked
 • Vedlikehold
 • “climbing crane technology” for vedlikehold/utskifting av store turbin komponenter
 • Kompetanse om kabellegging i sjø
 • Bestilling og oppfølging av havbunn-undersøkelse for kabeltraseer
 • Ubemannede operasjoner for inspeksjon