Arbeidspakke

15

Operasjonssenter

  • Design operasjonsrom
  • Systemer/automatisering
  • Komplett kontrollsenter for flere parker og distribusjon av elektrisk kraft og andre energibærere
  • Kompetanse innen 24/7-overvåking av kraftsystemet

Bedrifter med aktuel kompetanse

Under finner du bedrifter som har meldt seg på med aktuel kompetanse for denne arbeidspakken. Du kan også bruke søkefeltet til å finne frem til spesifikke bedrifter eller kontaktpersoner.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Text Link

Advania Norge AS

Kontakt

marius.dogger@advania.no
Frolandsveien 6, 4847 Arendal
Besøk nettside

Kompetanse

Advania Norge tilbyr et bredt spekter av tjenester til både privat og offentlig sektor. Vi leverer alt fra skyløsninger og IT-sikkerhet til rådgivning og konsulenttjenester. Vi finner produkter og løsninger som gjør det enklere for deg å jobbe digitalt både hjemme og på kontoret. Vi skaper verdi for våre kunder med bred bransjekunnskap, lang erfaring og anerkjent teknologi. Vi teller i dag drøye 800 medarbeidere i Norge, 4400+ i konsernet med en omsetning på ca 14 mrd NOK.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 15, 16
Text Link

AF AeronMollier

Kontakt

kjetil.rabba@afgruppen.no
Nulandsvika 8, 4005 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

AF AeronMollier er ein komplett leverandør og produsent på HVAC +R systemer ( Ventilasjon og kjøling) for den maritime og offshore industrien. Vi har levert HVAC systemer siden 1979 og har over 1000 system leveranser ww.

Aktuelle arbeidspakker:

7, 8, 13, 15
Text Link

Agder Energi AS

Kontakt

jarle.dyrdal@ae.no
Kjøta 18, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Aktuelle arbeidspakker:

5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17
Text Link

ASCO Norge AS

Kontakt

ers@ascoworld.com
Risavika Havnering 235, 4056 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, prosjekt & basetjenester onshore/ offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Asplan Viak AS

Kontakt

torhild.eikeland@asplanviak.no
Alléen 16, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Asplan Viak dekker de fleste planleggings- og prosjekteringsoppgaver innen havne- og marinteknisk planlegging fra utredning til ferdige anlegg. Våre rådgivere på konstruksjon har allsidig erfaring innen broer, kaier og tyngre konstruksjoner. Et team kombineres gjerne med medarbeidere med lang erfaring med komplekse arealplaner innen utbygging av nærings- og havneområder. Ofte aktuelle fagområder; arealplanlegging, samferdsel, VA, elektro, VVS, arkitektur og landskap, miljø- og økonomiske analyser og logistikkeksperter. Vi benytter team med lokale og nasjonale ressurser til det beste for prosjektet. Tverrfaglig team er en gjennomgående arbeidsmetode i Asplan Viak. Vi søker helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger -alt sammen i tett dialog med våre oppdragsgivere. Vi tilbyr tjenester innen: • Havneanalyser og planer: Konsekvensanalyser (KU), fylkesdelsplaner, kommunedelplan for havner, fiskeriplaner, kost/nytteanalyser, behovsanalyser • Kaier: Skisse / forprosjekt kai- og havneanlegg, kalkyler, detaljprosjektering, prosjekt- og byggeledelse, rehabilitering • Andre maritime konstruksjoner: Fyr, fundamentering sjømerker etc., flytende betongkonstruksjoner, brygger, flytende betongkonstruksjoner • Farleder: Farledsutredninger, detaljplanlegging med utdyping av farleder • Marin beregningsmetodikk: Marine krefter fra bølger, vind, strøm og is, skipsbelastninger, løft, seafasting ved marine operasjoner I tillegg kan vi utføre: Landskapsanalyser for havne- og marineanlegg, utredninger og tiltaksplaner for forurensede marine miljøer basert på SFTs krav til gjennomføring av slike tiltak, herunder byggeledelse og reguleringsplaner

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

Bouvet Norge AS

Kontakt

mortenb@bouvet.no
Kjøita 6, 4630 Kristiansand
Besøk nettside

Kompetanse

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi skal være med å bygge fremtidens samfunn! Bouvet har over 1 900 ansatte i 17 kontorer i Norge og Sverige. På Agder har vi kontorer i Kristiansand og Arendal. Satsing på havvind er viktig for Bouvet og vi ønsker å være med å bygge framtidens havvind med de kompetanseområder vi er dyktige på.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

CRI Respons AS

Kontakt

tore@crirespons.com
Vestre Strandgate 29, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Sikkerhet og beredskapskompetanse og løsninger tilknyttet informasjonsteknologi. Bærekraftsmåling og fysisk sikring.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

DNV AS

Kontakt

tore.eliassen@dnv.com
Veritasveien 1, 1363 HØVIK
Besøk nettside

Kompetanse

DNV kan levere rådgivning, sertifisering og verifikasjonstjenester relevant for alle de tekniske arbeidspakkene. Teknologikvalifisering er en sentral tjeneste samt studier og oppfølging av ny teknologi og transaksjonsstøtte. Våre tjenester dekker hele verdikjeden som er beskrevet også gjennom våre tjenester innen maritim sektor. Vi dekker også arb gruppe 17 ift policy og kommersiell rådgivning og jobber mye med leverandørkjeder og logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Engineering Systems AS

Kontakt

egil.myr@once.no
Tordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Once® er utstyrsleverandørens verktøy og infrastruktur for digitalisering. Once® er en skalerbar løsning som passer både små og store selskaper. Once® gir deg en komplett oversikt over produktene dine, inkludert fullstendige multidisiplinære lister med alle relevante tegninger, spesifikasjoner og annen dokumentasjon. Alle deltakere i prosjekter får tilgang til nødvendige data for å få jobben gjort. Endringer i en modul, blir automatisk oppdatert gjennom hele systemet. Once® gjøre det mulig å gjenbruke produkter, moduler eller deler fra tidligere prosjekter. Produktbibliotek sikrer lønnsomme salg og leveranser. Effektivt og enkelt å ta i bruk, flytt det du har av dokumentasjon, tegninger, stykk-lister rett opp i en sikker skyløsning. Once® har moduler for innkjøp, avansert og effektiv CAD skjematikk tegning. Alt en SMB bedrift trenger i tillegg er 3D CAD verktøy for mekanisk tegning og økonomissystem Once® er spesielt utviklet for komplekse, multidisiplinære ingeniøroppgaver. Vi kombinerer dyp domenekunnskap med en fremtidsrettet programvare for økt konkurransekraft og verdiskaping. Få system på systemene og unngå dobbeltarbeid i alle faser fra salg til service med Once®

Aktuelle arbeidspakker:

6, 7, 8, 15
Text Link

HMH

Kontakt

Nicolai.Nilsen@hmhw.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

HMH delivers a global full-service offshore and onshore drilling equipment offering that provides our customers with a broad portfolio of products and services that are designed to be safer and more efficient. Together with our brilliant team of engineers, HMH actively embraces new opportunities in other industries including offshore wind, subsea mining, civil construction, and innovative digital solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Text Link

Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS

Kontakt

marvin.birkeland@arkkso.no
Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

Arkitektur, arealplan og design

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

Mechatronics Innovation Lab AS

Kontakt

lene@mil-as.no
Jon Lilletuns vei 9, 4879 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

MIL AS er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og tilhørende disipliner, med fokus på å styrke industriens konkurranse- og innovasjonsevne og raskere markedsintroduksjon av nye produkter og løsninger

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Mobydo AS

Kontakt

bernt.randeberg@mobydo.no
Grenseveien 21, 4313 SANDNES
Besøk nettside

Kompetanse

Vi leverer og opererer smarte, innovative digitale løsninger som bidrar til å redusere risiko og effektivisere prosjekter og operasjoner. Dette omfatter visualisert Control of Work i digital tvilling, mobile Inspeksjons løsninger, risiko analyser, IoT integrasjon. bruk av AI til læring og erfaringsoverføring. Vår kjernekompetanse er på risiko og kvalitetsstyring, risiko analyse, teknisk sikkerhet, prosess sikkerhet og HSEQ. Vi bygger fremtidens O&M løsning for offshore vind.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 14, 15, 16
Text Link

National Oilwell Varco Norway AS

Kontakt

jimmy.ankargren@nov.com
Dvergsnesbakken 25, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

NOV provides oilfield equipment, technologies, and expertise that answer the challenges of oil and gas customers worldwide with safety, efficiency, and reliability.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Norconsult AS

Kontakt

anne.mette.nodeland@norconsult.com
Henrik Wergelands gate 21, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Norconsult kan delta i alle faser av et havvindprosjekt, og vi har spisskompetanse innen mange relevante fagfelt. Vi kan levere tidligfasetjenester, som konsesjonssøknader, miljøutredninger, geotekniske vurderinger, vindmålinger, metocean, energiberegninger og layoutoptimering. Innen balance of plant (elektriske anlegg og fundamenter) kan vi følge prosjektet fra idé til sluttprodukt, inkludert detaljdesign av tranformatorstasjoner, kabeltraséer, landfall og både bunnfaste og flytende fundamentene. I et havvind prosjekt er det mange aktiviteter også på land, her kan har vi erfaring med kaianlegg, transformatorstasjoner, strømkabler og bygninger. Vi har prosjektledere med kompetanse i store, komplekse prosjekter, som kan være med fra start til slutt.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Text Link

Origo Solutions AS

Kontakt

rure@origo-s.no
Andøyfaret 31, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Origo Solutions - in the center where OT and IT converge | We are a system integrator and supplier of safety, automation, and data management systems. Origo Solutions have delivered the SCADA for Hywind Scotland, we are delivering the Common SCADA to Equinor UK (Doggerbank A, B and C) and we deliver the data driven system platform SCADA+, enabling safer and smarter operations offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 15, 16
Text Link

Pentagon / Seafront Group

Kontakt

thomas.granfeldt@seafront.no
Mjåvannsveien 154, 4628 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, transport, service, rådgivning m.m. Er involvert i de fleste arbeidspakker knyttet til logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Red Rock Marine AS

Kontakt

christoffer.jorgenvag@redrock.no
Stemmane 7, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Smart and connected lifting and handling equipment AI-supported autonomus equipment and operations Global service and support Digital transformation of operation

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Text Link

Ribe Betong AS

Kontakt

jpkr@ribebetong.no
Akersmyr, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Ribe Betong er Sørlandets Ledende Betong leverandør. Vi kan levere betong til store deler av prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18
Text Link

Schlumberger (Cameron Sense AS)

Kontakt

Shunstad@slb.com
Andøyfaret 3, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Schlumberger i Kristiansand (Cameron Sense AS) kan levere et bredt spekter av produkter, teknologi og tjenester til havvind prosjekter. Spesielt kan nevnes digital teknologi som nettverk, infrastruktur, kontrollsystem, HMI / SCADA, remote operations. Schlumberger globalt tilbyr digitale løsninger for å akselerere data integrasjon, data prosessering og 3D havbunn modellering, for å nevne noe. I tillegg til den digitale porteføljen kan tjenester som strukturberegning, mekanisk design, elektro og power system design, konseptutvikling og modelering for håndtering og installasjon, design og beregning av fundamenter, og mye mer kan inngå i våre bidrag til et havvind prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16
Text Link

Seafront Logistics AS

Kontakt

kjh@seafront.no
Lagmannsholmen 7, 4610 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Terminaldrift land & sjø, logistikk, transport, godshåndtering, lastsikring, prosjektlast, rådgivning.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 12, 15, 18
Text Link

Sweco Norge AS

Kontakt

philip.pedersen@sweco.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhet.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16
Text Link

Telaris PCS AS

Kontakt

roy@telaris.no
Skippergata 4, 4611 Kristiansand
Besøk nettside

Kompetanse

Telaris er et moderne skybasert forretning- / og prosjekt-gjennomføringssystem som gir brukerene live status i prosjektene. Det et bransje-system som sammen med regnskapssystem vil gi bedriften din økt kontroll, produktivitet, effektivitet og dermed bedre lønnsomhet. Dette gir deg digitalisering i praksis. Manuelle prosesser erstattes med digitale. Telaris håndterer tilbud, ordrer, innkjøp, varelager, tag/objektregister, timer, kundehistorikk og mye mer. Telaris består av flere bransjespesifikke systemer, utviklet for og med bransjen. Alt bygget på samme plattform. Full kontroll på prosessen fra tegning til ferdig montert, sjekket ut og dokumentert. CRM modul for oppfølging av større tilbud.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Text Link

Webstep AS

Kontakt

andreas.eriksen-fedog@webstep.no
Skippergata 19, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Webstep Sørlandet, med hovedsete i Kristiansand leverer skreddersydde IT-konsulenttjenester i et bredt spekter av bransjer, både i offentlig- og privat sektor. Webstep tilbyr dybdekunnskap innen ulike teknologiske domener og opererer innenfor ekspertiseområder som IT-arkitektur, integrasjonstjenester, skybaserte løsninger, programvareutvikling og UX/UI design.

Aktuelle arbeidspakker:

14,15