Arbeidspakke

16

Prosjektgjennomføring

 • FEED
 • Planlegging, design
 • EPCI
 • Erfaring og kompetent prosjektledelse
 • Robust og effektiv prosjektgjennomføringsmodell
 • Forståelse av regelverk og standarder
 • Analyseverktøy
 • Drift & vedlikehold
 • Multi-disiplin prosjekt- og engineering- organisasjon med bred erfaring fra O&G prosjekter med innebygget LEAN tankegang for at prosjektgjennomføring er tilpasset vindmarked og dets kunder
 • Spesielt for nye, mindre parkeiere/parkutviklere kan det være viktig å knytte til seg bedrifter som har stor og bred prosjekt– og engineering bakgrunn og som kan være i alle faser i utvikling av prosjekt.
 • Forståelse av krav som gjelder for offshore vind, avhengig av land og regioner.
 • Dagens situasjon er at både krav og regelverk knyttet til offshore vind og spesielt flytende offshore vind er under utvikling og kan ikke sies å være ferdig etablert.

Bedrifter med aktuel kompetanse

Under finner du bedrifter som har meldt seg på med aktuel kompetanse for denne arbeidspakken. Du kan også bruke søkefeltet til å finne frem til spesifikke bedrifter eller kontaktpersoner.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Text Link

Advania Norge AS

Kontakt

marius.dogger@advania.no
Frolandsveien 6, 4847 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Advania Norge tilbyr et bredt spekter av tjenester til både privat og offentlig sektor. Vi leverer alt fra skyløsninger og IT-sikkerhet til rådgivning og konsulenttjenester. Vi finner produkter og løsninger som gjør det enklere for deg å jobbe digitalt både hjemme og på kontoret. Vi skaper verdi for våre kunder med bred bransjekunnskap, lang erfaring og anerkjent teknologi. Vi teller i dag drøye 800 medarbeidere i Norge, 4400+ i konsernet med en omsetning på ca 14 mrd NOK.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 15, 16
Text Link

Advokatfirmaet Kjær DA

Kontakt

enger@advkjaer.no
Rådhusgata 3, 4662 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Firmaet har juridisk kompetanse og erfaring med rådgivning innen offshore og maritim industri, leverandør, olje- gass og energi prosjekter og kommersiell kontraktsrett generelt, nasjonalt og internasjonalt. Herunder bl.a. innkjøp, logistikk og salg og produkter og tjenester.

Aktuelle arbeidspakker:

16, 17, 18
Text Link

Advokatfirma Tofte AS

Kontakt

rg@tofte.no
Fjellgata 6, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Juridisk bistand

Aktuelle arbeidspakker:

16, 17, 18
Text Link

Anleggsdata AS

Kontakt

runar@anleggsdata.no
Møllebakken 2, 4647 BRENNÅSEN
Besøk nettside

Kompetanse

Lokalt landmålingsfirma som utfører alle typer oppdrag, og kan følge et prosjekt fra start til slutt. Innhenting av eksisterende situasjon, prosjektering, stikking, kontroll, dokumentasjon, mengdeberegning og kontraktsoppfølging. Vi utfører terrestrisk laserskanning, droneoperasjoner, 3D-modellering, tradisjonell landmåling, etablering av fastmerker, monitorering og sjøbunnkartlegging.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 16
Text Link

ASCO Norge AS

Kontakt

runar.hatletvedt@ascoworld.com
Risavika Havnering 235, 4056 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, prosjekt & basetjenester onshore/ offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Asplan Viak AS

Kontakt

torhild.eikeland@asplanviak.no
Alléen 16, 4580 LYNGDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Asplan Viak dekker de fleste planleggings- og prosjekteringsoppgaver innen havne- og marinteknisk planlegging fra utredning til ferdige anlegg. Våre rådgivere på konstruksjon har allsidig erfaring innen broer, kaier og tyngre konstruksjoner. Et team kombineres gjerne med medarbeidere med lang erfaring med komplekse arealplaner innen utbygging av nærings- og havneområder. Ofte aktuelle fagområder; arealplanlegging, samferdsel, VA, elektro, VVS, arkitektur og landskap, miljø- og økonomiske analyser og logistikkeksperter. Vi benytter team med lokale og nasjonale ressurser til det beste for prosjektet. Tverrfaglig team er en gjennomgående arbeidsmetode i Asplan Viak. Vi søker helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger -alt sammen i tett dialog med våre oppdragsgivere. Vi tilbyr tjenester innen: • Havneanalyser og planer: Konsekvensanalyser (KU), fylkesdelsplaner, kommunedelplan for havner, fiskeriplaner, kost/nytteanalyser, behovsanalyser • Kaier: Skisse / forprosjekt kai- og havneanlegg, kalkyler, detaljprosjektering, prosjekt- og byggeledelse, rehabilitering • Andre maritime konstruksjoner: Fyr, fundamentering sjømerker etc., flytende betongkonstruksjoner, brygger, flytende betongkonstruksjoner • Farleder: Farledsutredninger, detaljplanlegging med utdyping av farleder • Marin beregningsmetodikk: Marine krefter fra bølger, vind, strøm og is, skipsbelastninger, løft, seafasting ved marine operasjoner I tillegg kan vi utføre: Landskapsanalyser for havne- og marineanlegg, utredninger og tiltaksplaner for forurensede marine miljøer basert på SFTs krav til gjennomføring av slike tiltak, herunder byggeledelse og reguleringsplaner

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

Bouvet Norge AS

Kontakt

mortenb@bouvet.no
Kjøita 6, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi skal være med å bygge fremtidens samfunn! Bouvet har over 1 900 ansatte i 17 kontorer i Norge og Sverige. På Agder har vi kontorer i Kristiansand og Arendal. Satsing på havvind er viktig for Bouvet og vi ønsker å være med å bygge framtidens havvind med de kompetanseområder vi er dyktige på.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

CAN systems as

Kontakt

arild.bech@cansys.no
Kystveien 2c, 4843 ARENDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Design og levering av offshore teknologi og komponenter.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 4, 5, 6, 7, 16
Text Link

Castor Drilling Solution AS

Kontakt

oyvind.reiten@cds.as
Skibåsen 39, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

CDS provide system/product deliveries and engineering services such as system modifications, product development, engineering studies, dynamic modeling, system simulations, riser analysis, failure-, damage analysis, material- and corrosion evaluations.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 16, 18
Text Link

cDynamics AS

Kontakt

kasper@cdynamics.no
Narviga 12, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

cDynamics is an independent engineering consultancy company working actively towards the offshore wind industry. We can help with structural analysis, dynamic simulations of marine systems, computational fluid dynamics, and software development. We also take on prototyping and tests in our in-house lab in collaboration with robot integrator Pioneer Robotics.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18
Text Link

CRI Respons AS

Kontakt

tore@crirespons.com
Vestre Strandgate 29, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Sikkerhet og beredskapskompetanse og løsninger tilknyttet informasjonsteknologi. Bærekraftsmåling og fysisk sikring.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Deloitte Advokatfirma AS

Kontakt

ebetanzo@deloitte.no
Markensgate 2, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 200 profesjonelle medarbeidere med spisskompetanse innen transaksjoner, skatt og avgift samt forretningsjus. Vi samarbeider tett med leverandørindustrien og bistår i skatte- og avgiftsmessige spørsmål som oppstår både nasjonalt og internasjonalt. Vi har i den forbindelse dedikerte medarbeidere som fokuserer særlig på havvindsektoren. Advokatfirmaet er tilknyttet Deloitte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer som betyr at vi effektivt kan identifisere rettigheter og plikter som havvindleverandører vil møte på oppdrag hvor som helst i verden.

Aktuelle arbeidspakker:

16, 17, 18
Text Link

DNV AS

Kontakt

tore.eliassen@dnv.com
Veritasveien 1, 1363 HØVIK
Besøk nettside

Kompetanse

DNV kan levere rådgivning, sertifisering og verifikasjonstjenester relevant for alle de tekniske arbeidspakkene. Teknologikvalifisering er en sentral tjeneste samt studier og oppfølging av ny teknologi og transaksjonsstøtte. Våre tjenester dekker hele verdikjeden som er beskrevet også gjennom våre tjenester innen maritim sektor. Vi dekker også arb gruppe 17 ift policy og kommersiell rådgivning og jobber mye med leverandørkjeder og logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Energos Group AS

Kontakt

jeh@energos.com
Industriveien 2, 4596 EIKEN
Besøk nettside

Kompetanse

"Vi har over 40 års erfaringer med ny bygging, overhalling og service på borre / drilling utstyr til offshore industrien samt 20 års erfaring med design og produksjon av maskiner til vannkraft industrien. Ved nybygging / overhaling blir utstyret testet i tårn/test rigg med alle funksjoner koblet opp imot vår PLS slik at det skal vere plug and play under comissioning Onshore/ Offshore. Har også multidisiplin service personell som har høy kompetanse og kjennskap på hydraulikk, mekanisk, elektro og PLS på dette utstyret. Alle selskapene i Energos Group er ISO-9001-2015 sertifisert. Noen kunde referanser: Equinor, Archer, Odfjell Drilling, Dolphin Drilling, Seadrill, KCADeutag, Nationall Oilwell Varco, MHWirth, Cameron, Agder Energi, Glitre Energi, Eidsiva Energi, Fortum og Vattenfall. "

Aktuelle arbeidspakker:

11, 13, 16, 18
Text Link

Farsund Drilling Solution AS

Kontakt

erik.eitland@farsunddrillingsolution.com
Postboks 136, 4552 FARSUND
Besøk nettside

Kompetanse

"Utvikling av prosjekter fra ide til produkt, produsert og godkjent ihht relevante standarder, f.eks Norsok, DNV, CE etc. Engineering Studie og utvikling. Har etablert sammarbeid med PROTEA, som har levert flere kraner til offshore vind tidligere. Detalj engineering, 3d modellering Automatisering, styring Fasiltiteter til å fabrikkere og overhale avansert maskineri. Alle disipliner inhouse; kutting, platearbeid/sveising, maskinering, overflatebehandling, sammenstilling og testing. Erfarne fagarbeidere Effektiv løsningsorientert organisasjon"

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 11, 16
Text Link

Firenor AS

Kontakt

sm@firenor.no
Holskogveien 48, 4624 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Firenor is a Norwegian based company with international presence. Our business is to mitigate risk for our clients by delivering high end engineered fire safety systems. We have delivered firefighting packages for several offshore wind substations and have extensive experience with unmanned platforms and solutions for remote operation. Firenor also ensures the integrity of the systems by performing full flow testing, service, maintenance, and supplying spare parts as needed.

Aktuelle arbeidspakker:

7, 8, 12, 13, 16, 18
Text Link

Frontica Engineering

Kontakt

Cathrine.Torjussen.Simonsen@frontica.com
Butangen 20, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Frontica Engineering utvikler og dokumenterer design ihtt til kundens krav. Vi leverer engineering både i mulighet-, konsept- og detail engineering fasen samt utfører site oppfølging. Våre ansatte jobber multidisiplint og har kompetanse innen prosjektledelse (inkludert interface/vekt & kost estimering), struktur, HMS i Design, prosess, HVAC, mekanisk, piping & layout, elektro, instrument, kontrollsystem og 3D CAD ledelse

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18
Text Link

Innoventus Sør AS

Kontakt

lars@innoventussor.no
Tordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap og Siva-inkubator som representerer Agder. Vi støtter oppstartsselskaper og etablert næringsliv med forretningsmessig bistand og kapitaltilgang for å bygge fremtidens innovative løsninger.

Aktuelle arbeidspakker:

16, 17
Text Link

Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS

Kontakt

marvin.birkeland@arkkso.no
Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD
Besøk nettside

Kompetanse

Arkitektur, arealplan og design

Aktuelle arbeidspakker:

11, 14, 15, 16
Text Link

KUEHNE + NAGEL AS

Kontakt

stian.reisvaag@kuehne-nagel.com
Risavik Havnering 247, 4656 TANANGER
Besøk nettside

Kompetanse

Kuehne + Nagel is a global logistics partner that offers highly specialized solutions for major industries worldwide. Founded in 1890 in Bremen, and now located in 106 countries, at nearly 1300 locations.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 17, 18
Text Link

Management for Projects AS

Kontakt

peter.gundlach@m4p.no
Grovikveien 10, 4635 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Teknisk kompetanse innen vindmøller og hydrogenproduksjon, prosjektledelse, kvalitetsledelse.

Aktuelle arbeidspakker:

3, 8, 16, 17
Text Link

Meventus AS

Kontakt

kyle@meventus.com
Kongsgård Allé 59, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Meventus er et konsulentselskap med over 12 års erfaring med vindkraft prosjektering og rådgiving. Vi er basert i Agder, og har opprinnelsen som Agder Energi sin vindkraft avdeling (Meventus er eid 100% av Agder Energi).

Aktuelle arbeidspakker:

14, 16, 17
Text Link

Mobydo AS

Kontakt

bernt.randeberg@mobydo.no
Grenseveien 21, 4313 SANDNES
Besøk nettside

Kompetanse

Vi leverer og opererer smarte, innovative digitale løsninger som bidrar til å redusere risiko og effektivisere prosjekter og operasjoner. Dette omfatter visualisert Control of Work i digital tvilling, mobile Inspeksjons løsninger, risiko analyser, IoT integrasjon. bruk av AI til læring og erfaringsoverføring. Vår kjernekompetanse er på risiko og kvalitetsstyring, risiko analyse, teknisk sikkerhet, prosess sikkerhet og HSEQ. Vi bygger fremtidens O&M løsning for offshore vind.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 11, 14, 15, 16
Text Link

National Oilwell Varco Norway AS

Kontakt

jimmy.ankargren@nov.com
Dvergsnesbakken 25, 4639 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

NOV provides oilfield equipment, technologies, and expertise that answer the challenges of oil and gas customers worldwide with safety, efficiency, and reliability.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Norconsult AS

Kontakt

anne.mette.nodeland@norconsult.com
Henrik Wergelands gate 21, 4612 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Norconsult kan delta i alle faser av et havvindprosjekt, og vi har spisskompetanse innen mange relevante fagfelt. Vi kan levere tidligfasetjenester, som konsesjonssøknader, miljøutredninger, geotekniske vurderinger, vindmålinger, metocean, energiberegninger og layoutoptimering. Innen balance of plant (elektriske anlegg og fundamenter) kan vi følge prosjektet fra idé til sluttprodukt, inkludert detaljdesign av tranformatorstasjoner, kabeltraséer, landfall og både bunnfaste og flytende fundamentene. I et havvind prosjekt er det mange aktiviteter også på land, her kan har vi erfaring med kaianlegg, transformatorstasjoner, strømkabler og bygninger. Vi har prosjektledere med kompetanse i store, komplekse prosjekter, som kan være med fra start til slutt.

Aktuelle arbeidspakker:

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Text Link

NYMO

Kontakt

apelain@nymo.no
J.M Uglandsvei 14, 4878 GRIMSTAD
Besøk nettside

Kompetanse

EPCI, Prosjektledelse Stålarbeider, rør, maskinering, komplette stålleveranser, prosjektledelse, montasje, verfts- og havnetjenester

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 11, 16
Text Link

OceanGate Norway AS

Kontakt

kyf@oceangate.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

100 000m2 havnearealer og dypvannskai Mandal, Lindesnes

Aktuelle arbeidspakker:

7, 10, 11, 12, 16, 17, 18
Text Link

OneCo Safe Yards AS

Kontakt

morten.endresen@oneco.no
Andøyveien 27, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

OneCo Safe Yards AS offers large mobilization facilities, quay side and dry dock. Our marine and offshore team provides a multidiscipline service at the yard as well as off site.

Aktuelle arbeidspakker:

11, 12, 16, 18
Text Link

Origo Solutions AS

Kontakt

rure@origo-s.no
Andøyfaret 31, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Origo Solutions - in the center where OT and IT converge | We are a system integrator and supplier of safety, automation, and data management systems. Origo Solutions have delivered the SCADA for Hywind Scotland, we are delivering the Common SCADA to Equinor UK (Doggerbank A, B and C) and we deliver the data driven system platform SCADA+, enabling safer and smarter operations offshore.

Aktuelle arbeidspakker:

14, 15, 16
Text Link

Pareto Shipbrokers AS

Kontakt

lars@paretoship.no
Dronningensgate 3, 4663 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Pareto Shipbrokers offers highly competitive shipbroking services in the Offshore, Renewables and Telecoms markets, servicing a wide range of Shipowners, Charterers, Shipyards and Operators worldwide. Pareto Shipbrokers operates from four locations - Norway, England, Scotland and Singapore. Being a member of the Pareto Group allow us to structure “total package deals” for our Clients combining our offshore and shipping know-how and shipbroking capabilities with financial support and solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

5, 6, 7, 10, 12, 16, 17
Text Link

Pentagon / Seafront Group

Kontakt

thomas.granfeldt@seafront.no
Mjåvannsveien 154, 4628 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Logistikk, transport, service, rådgivning m.m. Er involvert i de fleste arbeidspakker knyttet til logistikk.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Text Link

Rejlers Engineering AS

Kontakt

jorn.mikalsen@rejlers.no
Kjøita 18, 4630 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Elkraft, Energi og sikker strømforsyning Konsulent og rådgivningstjenester

Aktuelle arbeidspakker:

5, 13, 16, 17, 18
Text Link

Schlumberger (Cameron Sense AS)

Kontakt

Shunstad@slb.com
Andøyfaret 3, 4623 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Schlumberger i Kristiansand (Cameron Sense AS) kan levere et bredt spekter av produkter, teknologi og tjenester til havvind prosjekter. Spesielt kan nevnes digital teknologi som nettverk, infrastruktur, kontrollsystem, HMI / SCADA, remote operations. Schlumberger globalt tilbyr digitale løsninger for å akselerere data integrasjon, data prosessering og 3D havbunn modellering, for å nevne noe. I tillegg til den digitale porteføljen kan tjenester som strukturberegning, mekanisk design, elektro og power system design, konseptutvikling og modelering for håndtering og installasjon, design og beregning av fundamenter, og mye mer kan inngå i våre bidrag til et havvind prosjekt

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16
Text Link

SPEO Products AS

Kontakt

bernt.eriksen@speo.no
Nodeviga 2, 4610 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Supplier within electro-hybrid control systems.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 8, 13, 14, 16, 18
Text Link

Stål-Consult AS

Kontakt

morten.salvesen@stal-consult.no
Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Stål-Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap innen bygg og konstruksjonsteknikk. Selskapet har lang erfaring og et sterkt fagmiljø innenfor offshore stålkonstruksjoner. Vi kan bistå med modellering, styrkeberegning, byggeledelse og prosjektadministrasjon innenfor både landbaserte og offshore byggeprosjekter.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16
Text Link

Sweco Norge AS

Kontakt

philip.pedersen@sweco.no
Gismerøyveien 89, 4515 MANDAL
Besøk nettside

Kompetanse

Rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhet.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16
Text Link

Syrenna AS

Kontakt

ester.strommen@syrenna.com
Kremlegata 68, 1352 KOLSÅS
Besøk nettside

Kompetanse

Syrenna is an oceandata startup enabling real-time science based decisions for the offshore wind industry. We collect, process and visualize data with our patent-pending WaterDrones and accompanying data platform. We have developed a new robotic ocean monitoring system that will revolutionize the affordability and availability of in-situ ocean observations on a global scale. Our patent pending WaterDrones enables real-time data from the ocean surface, water column, and seabed, cost-effectively and with greater ease of use than existing solutions.

Aktuelle arbeidspakker:

10, 14, 16, 18
Text Link

Techano AS

Kontakt

obo@techano.no
Vige Havnevei 111, 4633 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Techano is a world leading load handling & offshore logistics specialist. We deliver innovate solutions for the renewable industry, incl. cranes, gangways, winches as well as design and engineering

Aktuelle arbeidspakker:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18
Text Link

Telaris PCS AS

Kontakt

roy@telaris.no
Skippergata 4, 4611 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Telaris er et moderne skybasert forretning- / og prosjekt-gjennomføringssystem som gir brukerene live status i prosjektene. Det et bransje-system som sammen med regnskapssystem vil gi bedriften din økt kontroll, produktivitet, effektivitet og dermed bedre lønnsomhet. Dette gir deg digitalisering i praksis. Manuelle prosesser erstattes med digitale. Telaris håndterer tilbud, ordrer, innkjøp, varelager, tag/objektregister, timer, kundehistorikk og mye mer. Telaris består av flere bransjespesifikke systemer, utviklet for og med bransjen. Alt bygget på samme plattform. Full kontroll på prosessen fra tegning til ferdig montert, sjekket ut og dokumentert. CRM modul for oppfølging av større tilbud.

Aktuelle arbeidspakker:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Text Link

Vinje Industri AS

Kontakt

jorn@vinjeindustri.no
Skibåsen 10A, 4636 KRISTIANSAND
Besøk nettside

Kompetanse

Prosjektledelse, Engineering, Installasjonsledelse, Innovasjon, Inspeksjon, NDT kompetanse, El. Installasjon, Rørlegging, Sikkerhetsledelse, Sakkyndig virksomhet, Hydraulikk, Mekanikk, Sveising, Tilkomstteknikk

Aktuelle arbeidspakker:

16, 18