Arbeidspakke

9

Shuttle tanker

  • Flåte i lokale rederier
  • Ship management
  • Logistikk
  • Autonome kraner
  • Autonome daviter
  • Markedsoversikt maritim bransje og valg av riktig skip til riktig jobb
  • Gjennomføringskompetanse for anbud, kontrakt og gjennomføring
  • Teknisk driftsoptimalisering
  • Fjerndiagnose av marine systemer