Arbeidspakke

3

Tårn

  • Kunnskap innen design og fabrikasjon av sterke, stabile og lette konstruksjoner
  • Viktig kunnskap om materialteknologi
  • Transport
  • Logistikk
  • Sammenstilling